Facebook Twitter
Portada > Diccionari de la traducció catalana > Serra i Postius, Pere
Serra i Postius, Pere (Barcelona, 1671-1748). Pere Rares. Erudit i polígraf. Professionalment comerciant de robes, prolífic escriptor, fou investigador d’arxius i biblioteques, historiador, acadèmic, col·leccionista, bibliòfil i poeta. Escriví la majoria de les seves obres en castellà, i també algunes en català. Del castellà al català traduí i anotà Lo pagès sant del Vallès, gloriosíssim màrtir ditxós català sant Madi (Medir), biografia impresa a Barcelona l’any 1733 amb el pseudònim o anagrama de Pere Rares, extreta de la Historia general de los santos y varones ilustres en santidad del principado de Cataluña (1602), del frare dominicà Anton Vicenç Domènec. La traduí per tal de popularitzar entre els pagesos el coneixement i la devoció a aquest camperol sant, i dedicà el llibret a l’abat del monestir de Sant Cugat del Vallès, Josep de Llupià i Roger, futur bisbe de Lleó. [Àlvar Maduell]
RARES, Pere. Lo pagès sant del Vallès, gloriosíssim martyr y ditxós cathalà sant Madi (Medir). Barcelona: Joan Jolis, 1733.
MADURELL, Josep M. . “Pedro Serra Postius”. Analecta Sacra Tarraconensia 29 (1956), p. 345-400.
MADURELL, Josep M. . “Más sobre Pedro Serra Postius”. Analecta Sacra Tarraconensia 46 (1973), p. 387-421.
Amb el suport de: