Facebook Twitter
Ros, Ramon (s. xiv). Tot el que se’n sap deriva del pròleg a l’única traducció que se’n conserva. Jurista de la vila de Tàrrega, en 1320 va emprendre la traducció del text llatí del Tractatus de Purgatorio Sancti Patricii de H. de Saltrey. Va ser dedicada a Beatriu, muller del senyor de Bellpuig Guillem d’Anglesola (doc. 1297-1328), en resposta de les dificultats d’aquesta dama per entendre les obres devotes escrites en llatí. En la lletra dedicatòria, l’autor insistia en la literalitat de la traducció, feta “segons que en llatí he trobat, de mot a mot, de paraula en paraula”, sense modificar gens el seu model. Es tracta d’una de les declaracions més explícites sobre l’ús d’aquest mètode amb anterioritat a 1350. [Josep Pujol]
Llegendes de l’altra vida. Ed. de Ramon Miquel i Planas. Barcelona: Biblioteca Catalana, 1914.
Amb el suport de: