Facebook Twitter
Portada > Diccionari de la traducció catalana > Ros i Ribas, Montserrat
Ros i Ribas, Montserrat (Barcelona, 1943).Hel·lenista. Es llicencià en filologia clàssica a la Universitat de Barcelona, on, acabats els estudis, impartí classes de filosofia grega i d’història de Grècia. Deixeble de Miquel Dolç i Josep Vergés en l’edició i la traducció de textos grecs i llatins, l’any 1968 fou escollida per a les tasques de revisió d’algunes de les obres programades per la Fundació Bernat Metge; més tard, entrà a formar part del consell directiu d’aquesta institució i publicà dos volums de les Faules d’Isop. De 1988 a 1998 treballà com a redactora i correctora a Curial Edicions Catalanes i, a partir de l’any 1998, es féu càrrec de les publicacions de la Fundació Bernat Metge i de la Fundació Bíblica Catalana. Col·laborà, amb Antoni M. Badia i Margarit i Joan Veny, en l’Atles lingüístic del domini català. És coautora d’obres de referència com La transcripció dels noms propis grecs i llatins(1993) i el Diccionari grec-català (en premsa). Coneixedora de la literatura jueva, traduí del grec la novel·la egípcia del segle iidC Josep i Àsenet per a la col·lecció de literatura intertestamentària de la Fundació Bíblica Catalana. Després d’una dilatada tasca de preparació científica i literària, el 2005 inicià la traducció de la Ilíada, completada el 2009; se sumava a les versions ja existents de Lluís Segalà (que només n’havia anostrat el primer cant, el 1930), Miquel Peix (1978), Joan Alberich (1996) i Manuel Balasch (1997). [Joaquim Gestí / Montserrat Franquesa]
ISOP. Faules. Barcelona: 1984. (FBM, 227)
ISOP. Faules. Barcelona: 1989. (FBM, 257)
HOMER. Ilíada.Vol. I. Barcelona: 2005. (FBM, 350)
Josep i Àsenet. Barcelona: Alpha, 2005. [Amb Pius-Ramon Tragan]
HOMER. Ilíada.Vol. II. Barcelona: 2007. (FBM, 358)
HOMER. Ilíada.Vol. III. Barcelona: 2009. (FBM, 375)
Amb el suport de: