Facebook Twitter
Riera i Sans, Jaume (Sant Feliu de Llobregat, 1941). Filòleg i historiador medievalista. Llicenciat en filosofia i lletres i arxiver de professió, ha estudiat la presència dels jueus catalans medievals i fou el primer president de l’Associació d’Estudiosos del Judaisme Català, que es constituí el 1985 i publicà la revista Calls(1987-1990). Ha destacat en la tasca de transcripció i publicació de documents escrits en hebreu que es conserven en arxius i biblioteques. També ha editat textos aljamiats catalans (Cants de noces dels jueus catalans, 1974) i les traduccions catalanes del Llibre de Jobde Jeroni Conques (1976), del segle xviii, La mort d’Aristòtil. Versió quatre-centista del Liber de Pomo (1981), el Llibre de virtuoses costums de Sèneca traduït per Martí de Viciana (1987) i la Bíblia del segle XIV. Èxode, Levític (2004), totes medievals. L’any 1974 edità La crònica en hebreu de la disputa de Tortosa, discussió teològica convocada pel papa Benet XIII a Tortosa el 1412 entre el jueu convertit Jeroni de Santa Fe i els rabins de la Corona d’Aragó, i hi traduí el text editat per Halberstam l’any 1868, de Bonastruc des Maestre, i una narració inclosa al capítol 40 del llibre Sebet Iehuda, atribuïda a Selomó ibn Verga: es tracta de dos relats que exposen les primers sessions de la disputa, i Riera considera que el primer és l’original i, el segon, un arranjament del primer. El 1968 la Fundació Bíblica Catalana tragué a llum una nova versió de la Bíblia en un volum, necessària pels “progressos que els estudis exegètics i teològics havien assolit”; Riera en traduí el llibre dels Jutges. També traslladà del castellà al català dos fascicles sobre immigració i mobilitat social a Catalunya, editats per l’Institut Catòlic d’Estudis Socials de Barcelona. El 1967 havia traduït del llatí les Homilies sobre el Càntic dels Càntics del filòsof Orígenes, que no es publicaren fins al 1979. De l’italià ha traduït l’assaig Els mercaders catalans i l’expansió de la Corona catalano-aragonesa al segle XV, de Mario del Treppo. [Irene Llop]
FBC. Bíblia. Barcelona: Alpha,1968.
PINILLA DE LAS HERAS, Esteban. Esteban. Immigració i mobilitat social a Catalunya. Fasc. 4: Mobilitat sòcio-professional intra-empresa. Barcelona: Institut Catòlic d’Estudis Socials de Barcelona, 1976.
RIERA SANS, Jaume. La crònica en hebreu de la disputa de Tortosa. Barcelona: Fundació Salvador Vives Casajuana, 1974.
PINILLA DE LAS HERAS, Esteban. Esteban. Immigració i mobilitat social a Catalunya. Fasc. 4: Mobilitat sòcio-professional intra-empresa. Barcelona: Institut Catòlic d’Estudis Socials de Barcelona, 1976.
DEL TREPPO, Mario. Els mercaders catalans i l’expansió de la corona catalano-aragonesa al segle XV. Barcelona: Curial, 1976.
ORÍGENES. Homilies sobre el Càntic dels Càntics. Barcelona: PAM, 1979.
“Catàleg d’obres en català traduïdes en castellà durant els segle xiv i xv”. A: Segon Congrés Internacional de la Llengua Catalana. València: [s.n.], 1989, vol. VIII, p. 699-709.
“Paraules del rei Salomó. Versió fragmentària del llibre dels Proverbis, del segle xiv”. Boletín de la Real Academia de Buenas Letras de Barcelona 49 (2003-2004), p. 141-169.
Amb el suport de: