Facebook Twitter
Portada > Diccionari de la traducció catalana > Condom i Gratacòs, Dolors
Condom i Gratacòs, Dolors (Palamós, 1926). Llatinista. Llicenciada en filologia clàssica per la Universitat de Barcelona el 1951, impartí docència a la càtedra Marià Bassols de Climent amb dedicació a l’estudi del llatí medieval com a investigadora del CSIC. Fou professora de llengua llatina a la delegació de Girona de la Universitat Autònoma de Barcelona i catedràtica de llatí a l’ensenyament secundari. La seva tasca docent i investigadora ha estat estretament vinculada amb la renovació de l’ensenyament dels estudis clàssics a Catalunya. Membre de la Junta de la Societat Catalana d’Estudis Clàssics, fou guardonada el 1991 per la Generalitat de Catalunya per la seva dedicació en el camp de l’antiguitat clàssica. És autora de nombrosos articles i estudis sobre el llatí medieval a Catalunya i sobre aspectes del món clàssic i la seva projecció. Ha traduït en un català brillant i precís dos volums dels Discursos de Ciceró i Rutili Namacià per a la Fundació Bernat Metge. És, a més, coautora del Diccionari llatí–català (1993). [Joaquim Gestí / Montserrat Franquesa]
CICERÓ, Marc Tul·li. Discursos.Vol. 12. Barcelona: 1989. (FBM; 255)
CICERÓ, Marc Tul·li. Discursos. Vol. 11. Barcelona: 1995 (FBM; 293)
RUTILI NAMACIÀ. Del seu entorn. Barcelona: 2000. (FBM; 319)
Amb el suport de: