Facebook Twitter
Portada > Diccionari de la traducció catalana > Albert i Torrellas, Albert
Albert i Torrellas, Albert (?-?). Escriptor i traductor. Va col·laborar en les revistes Fulles d’Art (1905) i Estil (1906) i el 1908 va publicar Del cor al cor. Poesies íntimes. Conegut pel diccionari Diccionari Pal·las castellà-català(1932) i el Diccionari català-castellà (1959), va enriquir el Diccionario de la música ilustrado (1927), dirigit per Jaume Pahissa, i va convertir-lo en el Diccionario enciclopédico de la música (1947). Va escriure estudis diversos com Historia de la moneda (1943) i Historia de la música (1947), una biografia novel·lada de Franz Schubert(1949) i una altra del comte de Villamediana, Son mis amores (1944). El 1908 va adaptar per a l’escena la narració Cor delator d’Edgar Allan Poe i va acostar El rei Learde William Shakespeare, per a la “Biblioteca Popular dels Grans Mestres”. Al castellà va traduir, de l’anglès, les novel·les Rey en la tumba (1910) d’Anthony Hope i ¿Culpable? (1911) de William Le Queux, a més de diversos títols de superació personal d’E. W. Stevens, i, del francès, Minnie (1910) d’André Lichtenberger. [Marta Company]
POE, Edgar Allan. Cor delator. Barcelona: Bartomeu Baxarias, 1908.
SHAKEASPEARE, William. El rei Lear. Barcelona: Estampa d’E. Domènech, 1908.
Amb el suport de: