Facebook Twitter
Portada > Diccionari de la traducció catalana > Bosch i Gimpera, Pere
Bosch i Gimpera, Pere (Barcelona, 1891 – Mèxic, 1974). Prehistoriador i arqueòleg. Estudià dret i lletres a la Universitat de Barcelona i s’especialitzà en filologia grega. Adquirí coneixements específics de prehistòria a Alemanya. Des del 1916 ocupà la càtedra d’història antiga de la Universitat de Barcelona. Publicà nombrosos articles i llibres en diverses llengües. Conseller de justícia del govern de la Generalitat del 1937 al 1939, s’hagué d’exiliar. El 1941 s’establí a Mèxic, on exercí també la docència i investigà sobre prehistòria europea i americana. La seva dedicació a la traducció és minsa, circumstancial i jovenívola, però d’una gran transcendència. El trasllat literal en prosa que féu dels Himnes homèrics serví a Joan Maragall per a la seva versió poètica. Era presentat en la segona part del llibre, a peu de pàgina, sota l’original grec segons havia estat publicat en una edició anglesa del 1904. [Montserrat Sanfeliu]
Himnes homèrics. Barcelona: Institut de la Llengua Catalana, 1913.
Amb el suport de: