Facebook Twitter
Portada > Diccionari de la traducció catalana > Bonnemaison i Farriols, Francesca
Bonnemaison i Farriols, Francesca (Barcelona, 1872-1949). Franar. Pedagoga, assagista i política. Filla de pare francès i mare catalana, pertanyents a la burgesia, la seva principal activitat fou la promoció social de la dona, centrada en la creació i el desenvolupament a Barcelona de l’Institut i Biblioteca Popular per a la Dona. També organitzà la secció femenina de la Lliga Regionalista. No se li coneix producció literària, però sí escrits de tipus social, feminista i educatiu. La seva tasca com a traductora es limita a la que, amb el seu marit, el polític i escriptor Narcís Verdaguer i Callís, i amb el pseudònim de Franar (contracció de Francesca i Narcís), dugué a terme en el setmanari barceloní La Veu de Catalunya entre els anys 1894 i 1898. Conjuntament, traduïren més d’un centenar de textos d’origen ben divers (grec, italià, romanès, francès, bretó, normand, anglès o danès), si bé la majoria, una seixantena, provenien de l’occità. En aquest darrer cas, es tracta d’uns vint-i-cinc autors coetanis diferents (alguns anònims). Són sempre versions de narrativa (rondalles, contes populars i llegendes moralitzants), de caire conservador des del punt de vista religiós i social. Aquests textos provenen, pràcticament tots, de les publicacions felibres Armana Provençau i Aiòli. Els autors més traduïts foren els occitans Marius André, Felix Gras, Anselme Mathieu, Frederic Mistral i Joseph Roumanille (amb el seu nom o amb el pseudònim Lou Cascarelet). Del francès, traslladaren tres contes d’Alphonse Daudet. [Ramon Pinyol i Torrents]
CAMPS CASALS, Núria. «La recepció de la literatura provençal a La Veu de Catalunya, entre 1891 i 1898». A: Marta Giné i Solange Hibbs (eds). Traducción y cultura. La literatura traducida en la prensa hispànica (1868-98). Berna: Peter Lang, 2010, p. 475-491.
CIPRÉS PALACÍN, M. A. . «Las traducciones catalanas del provenzal en la prensa del siglo xix». Thèléme. Revista Complutense de Estudios Franceses 17 (2002), p. 179-195.
MARIN SILVESTRE, Dolors. Francesca Bonnemaison. Educadora de ciutadanes. Barcelona: Diputació de Barcelona, 2004.
PINYOL TORRENTS, Ramon. «Les escriptores catalanes i la traducció». Quaderns. Revista de Traducció 13 (2006), p. 67-75.
Amb el suport de: