Facebook Twitter
Portada > Diccionari de la traducció catalana > Bosch de la Trinxeria, Carles
Bosch de la Trinxeria, Carles (Prats de Molló, 1831 – La Jonquera, 1897).Escriptor. Propietari rural, estudià art, lletres i ciències a Tolosa de Llenguadoc i a Barcelona. Visqué a les seves terres dels Pirineus i féu freqüents viatges. Ja en plena maduresa, publicà els primers treballs literaris, a mig camí entre la narració, la crònica costumista i l’aportació documental als butlletins de les associacions excursionistes i a la premsa: a La Renaixença o a L’Avenç, entre d’altres publicacions. Aplegà els escrits en diversos volums, el primer dels quals fou Records d’un excursionista(1887). Edità també quatre novel·les, entre 1889 i 1894. És autor de treballs d’erudició, especialment sobre botànica, agricultura, folklore o etimologia, sovint inclosos dins els reculls de narracions. Com a col·laborador de La Renaixença, contribuí a difondre l’interès pel muntanyisme, amb múltiples relats i articles, i hi donà a conèixer traduccions de textos d’interès folklòric, literari, historicista o científic (Stanley, Saint-Medard o Boixeda). Dins els Records d’un excursionista inserí la traducció de la peça teatral Una enveja de Gustave Droz. Amb motiu de l’internament de Guy de Maupassant en un sanatori (1892), traslladà L’horlà, considerada una premonició, per part del traductor, de la inestabilitat psíquica de l’escriptor francès. [M. Àngels Verdaguer i Pajerols]
BERGNES. “Impressions de dos pagesos del Baix Rosselló en una funció de teatro”. La Renaixensa (1884), p. 401-408.
DROZ, G.. “Una enveja. Comèdia en un acte i en una sola escena”. A: Records d’un excursionista. Barcelona: La Renaixensa, 1887, p. 335-346.
BOIXEDA, Jaume. “Pròleg a Lo somni de Sant Joan de J. Verdaguer”. La Renaixensa (1888), p. 345-350.
[STANLEY, H. M.]. “La selva equatorial”. La Renaixensa (1890), p. 625-646.
[STANLEY, H. M.]. “Los pigmeos”. La Renaixensa (1890), p. 657-665.
[STANLEY, H. M.]. “Lo Rouvenzori «Rey dels núvols»”. La Renaixensa (1890), p. 689-702.
SAINT-MEDARD, Jourgniac. “Jutjament devant lo Tribunal de la «Abadia»”. La Renaixensa (1891), p. 241-269.
MAUPASSANT, Guy de. Lo horlà. Barcelona: 1892. (NCE, I, p. 291-306.)
“Lo mon de una dona en lo sigle del emperador romá August”. La Renaixensa (1894), p. 593-604.
DURAN TORT, Carola. “La Renaixensa”, primera empresa editorial catalana. Barcelona: PAM, 2001, p. 185-191.
Amb el suport de: