Facebook Twitter

Enlaces sobre Jaume I

Alguns enllaços sobre Jaume I:

Comentarios sobre la obra
Llibre dels fets
por Stefano Maria Cingolani
Fragmentos
Llibre dels fets del rei En Jaume
Català | Català modern (Bruguera) | Català modern (Pujol) | English | Italiano | Japonès | Português
Bibliografía
Otros
Buscador de autores
A-B-C-D - E-F-G - H - I
J - K - L - M - N - O - P - Q - R
S-T-U-V-W-X-Y-Z
Traducciones de la literatura catalana
Pueden consultar más páginas sobre la literatura catalana en traducción en:
Con el soporte de: