Facebook Twitter
Portada > Traduccions de la literatura catalana > - > Jaume I > Llibre dels Fets del rei en Jaume

Les Quatre Grans Cròniques

Jaume I
Llibre dels Fets del rei en Jaume
Ara contarem de quina manera fórem engendrat i de quina manera fou el nostre naixement. Primerament de quina manera fórem engendrat Nós.
El nostre pare, el rei don Pere, no volia veure la nostra mare la reina. I s’esdevingué que una vegada el rei nostre pare fou a Latas, i la reina nostra mare, a Miravals. I anà a veure el rei un ric home anomenat En Guillem d’Alcalà, i tant el pregà que el féu anar a Miravals, on era la reina nostra mare. I la nit que tots dos passaren a Miravals volgué nostre Senyor que fóssim engendrat.
Quan la reina nostra mare se sentí prenyada, se’n tornà a Montpeller. I allí volgué nostre Senyor que tingués lloc el nostre naixement: a can Tornamira, la vigília de nostra Senyora santa Maria de la Candelera.
I la nostra mare, tot seguit d’haver nascut, ens envia a presentar a Santa Maria. Ens hi portaren en braços, i deien matines a l’església de Nostra Senyora, i tan bon punt ens entraren pel portal, es posaren a cantar el “Te Deum laudamus”. (I hi entràrem quan estaven cantant aquest càntic sense que els clergues sabessin que havíem d’entrar﷓hi!)
I després ens dugueren a Sant Fermí, i quan els que ens portaven entraren a l’església de Sant Fermí, estaven cantant el “Benedictus Dominus Deus Israel” (I quan ens tornaren a casa de la nostra mare, ella s’alegrà molt de les pronòstigues que ens havien succeït.)
I féu fer dotze candeles, totes del mateix pes i de la mateixa mida, i les féu encendre totes alhora, i a cada una hi posà el nom d’un apòstol, i prometé a nostre Senyor que Nós duríem el nom de la que duraria més. I la que durà més fou la de Sant Jaume, tres travessos de dit ben bons més que les altres. I per aquest motiu i per la gràcia de Déu ens anomenem Jaume.
I d’aquesta manera descendim de part de la que fou la nostra mare i del rei don Pere, el nostre pare.
(I sembla obra de Déu, que a causa dels pactes que el nostre avi havia fet, de casar﷓s’hi, resultés després que del llinatge de l’emperador Manuel i del nostre pare, el rei don Pere, que es reparés per matrimoni el mancament que havia tingut lloc!)
I més endavant, mentre dormíem en el bressol, tiraren damunt de Nós per una trapa una pedra que caigué prop del bressol, però Déu ens volgué deslliurar de la mort.

Traduït per Josep Maria Pujol
Jaume I, Llibre dels Fets del rei en Jaume. El Llibre dels Fets de Jaume I el Conqueridor [Llibre dels Fets del rei en Jaume]. Traducció de Josep Maria Pujol. A cura d'Agnes i Robert Vinas. Palma: Mol
Comentaris sobre obres
Llibre dels fets
per Stefano Maria Cingolani
Fragments
Llibre dels fets del rei En Jaume
Català modern (Bruguera) | Català modern (Pujol) | English | Italiano | Japonès | Português
Bibliografia
Altres
Cercador d’autors
A-B-C-D - E-F-G - H - I
J - K - L - M - N - O - P - Q - R
S-T-U-V-W-X-Y-Z
Traduccions de la literatura catalana
Podeu consultar més pàgines sobre la literatura catalana en traducció a:
Amb el suport de: