Facebook Twitter
Portada > Traduccions de la literatura catalana > - > Jaume I > Concepció i naixement del rei Jaume

Les Quatre Grans Cròniques

Jaume I
Concepció i naixement del rei Jaume
Ara contarem de quina manera nós fórem engendrats i de quina manera fou el nostre naixement. Primerament, de quina manera fórem engendrats nós. El nostre pare, el rei En Pere, no volia veure la nostra mare, la reina. I s'esdevingué que una vegada el rei, el nostre pare, fou a Llates, i la reina, la nostra mare, fou a Miravalls [V-1207]. I vingué al rei un ric home, per nom En Guillem d’Alcalà, i pregà’l tant, que el féu venir a Miravalls, on era la reina, la nostra mare. I aquella nit que ambdós foren a Miravalls volgué nostre Senyor que nós fóssim engendrats. I quan la reina, la nostra mare, se sentí prenys, se n'entrà a Montpeller. I aquí volgué nostre Senyor que fos el nostre naixement a casa d’aquells de Tornamira, la vespra de nostra Dona Santa Maria Candeler [1-II-1208]. I la nostra mare, així que nós fórem nats, envià’ns a Santa Maria, i ens portaren en braços; i deien matines a l’església de nostra Dona; i, així que ens entraren pel portal, cantaren Te Deum laudamus. I no sabien els clergues que nós deguéssim entrar allí, però entràrem quan cantaven aquell càntic. I després ens dugueren a Sant Fermí. I, quan aquells qui ens portaven entraren per l’església de Sant Fermí, cantaven Benedictus Dominus Deus Israel. I, quan ens tornaren a la casa de la nostra mare, estigué ella molt alegre d’aquestes pronòstigues que ens havien esdevingut. I féu fer dotze candeles, totes d’un pes i d’una grandària, i féu-les encendre totes ensems, i a cada una posà sengles noms dels apòstols, i prometé a nostre Senyor que aquella que més duraria, que aquell nom tindríem nós. I durà més la de sant Jaume ben bé tres dits de través que les altres. I per això i per la gràcia de Déu tenim nós per nom En Jaume. I així nós hem vingut de part de la que fou la nostra mare i del rei En Pere, el nostre pare. I sembla obra de Déu, car les convinences que el nostre avi havia fet, de tenir aquesta per muller, s'esdevingué després que d’aquella natura de l’emperador Manuel i del nostre pare, el rei En Pere, que per matrimoni es cobrés la fallida que en l’altre matrimoni havia estat. I més endavant, jaient nós en el bressol, tiraren per una trapa sobre nós un cantal, i caigué prop del bressol, però nostre Senyor ens volgué alliberar que no moríssim.
Traduït per Jordi Bruguera
Jaume I, Concepció i naixement del rei Jaume. Llibre dels Fets de Jaume I el Conqueridor [Llibre dels Fets del rei en Jaume]. Traducció de Jordi Bruguera. Barcelona: Proa, 2007.
Comentaris sobre obres
Llibre dels fets
per Stefano Maria Cingolani
Fragments
Llibre dels fets del rei En Jaume
Català modern (Bruguera) | Català modern (Pujol) | English | Italiano | Japonès | Português
Bibliografia
Altres
Cercador d’autors
A-B-C-D - E-F-G - H - I
J - K - L - M - N - O - P - Q - R
S-T-U-V-W-X-Y-Z
Traduccions de la literatura catalana
Podeu consultar més pàgines sobre la literatura catalana en traducció a:
Amb el suport de: