Facebook Twitter
Cover > Universal literature in catalan > Grec modern > Emmanuil Roïdis > Traduccions al català de Emmanuil Roïdis

Traduccions al català de Emmanuil Roïdis

  • La papessa Joana. Traducció d’Antoni Gòngora. Barcelona: La Magrana, 1998.
  • Un marit de Siros. Contes. Traducció d’Antoni Góngora. Lleida: Pagès, 2002.
Emmanuil Roïdis
Search for authors
A-B-C-D - E-F-G - H - I
J - K - L - M - N - O - P - Q - R
S-T-U-V-W-X-Y-Z
Universal literature in catalanuniversal en català
Podeu consultar més pàgines sobre la literatura universal en català a:
With the support of: