Facebook Twitter

La poesia segons Leire Bilbao

Visat núm. 11
(abril 2011)
by Leire Bilbao

Per a mi la poesia és llençar la xarxa, pescar en les pròpies aigües. O, si es vol, obrir els ulls sota l’aigua i respirar.

Translated by Adriano de Mata
Search for authors
A-B-C-D - E-F-G - H - I
J - K - L - M - N - O - P - Q - R
S-T-U-V-W-X-Y-Z
Universal literature in catalanuniversal en català
Podeu consultar més pàgines sobre la literatura universal en català a:
With the support of: