Facebook Twitter
Portada > El espacio de los traductores > Diana Moţoc > Traduccions del català al romanès

Traduccions del català al romanès

RAYÓ I FERRER, Miquel. Unghia fiarei. [L'ungla de la gran bèstia]. Bucarest: Meronia, 2002.
MONZÓ, Quim. Guadalajara. Bucarest: Meronia, 2004.
Comentarios sobre traducciones
Romanès. Punt i seguit...
por Diana Moţoc
Fragments
Guadalajara - Quim Monzó
Bibliografia
Buscador de traductores
A-B-C-D - E-F-G - H - I
J - K - L - M - N - O - P - Q - R
S-T-U-V-W-X-Y-Z
Con el soporte de: