Facebook Twitter
Portada > El espacio de los traductores > Grec clàssic > Jordi Redondo > Traduccions del grec clàssic al català

Traduccions del grec clàssic al català

ANTIFONT DE RAMNUNT. Discursos I. Barcelona: Fundació Bernat Metge, 2003.
ANTIFONT DE RAMNUNT. Discursos II. Barcelona: Fundació Bernat Metge, 2004.
ANDÒCIDES. Discursos I. Barcelona: Fundació Bernat Metge, 2006.
ANDÒCIDES. Discursos II. Barcelona: Fundació Bernat Metge, 2007.
ESQUIL. Els perses. Illes Balears: Lleonard Muntaner, 2013.
Con el soporte de: