Facebook Twitter
Portada > El espacio de los traductores > Josep Carner > Estudis sobre Josep Carner traductor

Estudis sobre Josep Carner traductor

 • Arqués, Rossend . «Leopardi a la literatura catalana. Panorama general i nota sobre les traduccions de Josep Carner». L'Aiguadolç , 15 (1991), 23-40.
 • Busquets, Loreto . Aportació lèxica de Josep Carner a la llengua literària catalana . Barcelona: Fundació Salvador Vives Casajuana, 1977.
 • Busquets, Loreto . «Introducció», a Escrits inèdits i dispersos de Josep Carner (1898-1903) , II: Prosa . Barcelona: Barcino, 1984, pp. 7-33.
 • Busquets, Loreto . «Josep Carner, traductor», dins Josep Carner en els seus millors escrits . Barcelona: Arimany, 1984, pp. 165-177.
 • Cabré, Lluís . «Josep Carner i Anthony Trollope: els marges d'una traducció». Revista de Catalunya , 92 (1995), 111-130.
 • Cabré, Lluís; Ortín, Marcel . «Aproximació a Josep Carner, traductor. Els anys de l'Editorial Catalana (1918-1921)». Els Marges , 31 (1984), 114-125.
 • Camps, Assumpta . «Josep Carner, traductor de Dante». Revista de Catalunya , 117 (1997), 87-102.
 • Camps, Assumpta . «Josep Carner i Leopardi. (Per a una història de la traducció dels Canti )». Estudis de Llengua i Literatura Catalanes , 42 (2001), 141-165.
 • Folch, M. Dolors . «Poesia xinesa i poesia xinesa en català». Reduccions 25 (1985), 57-86.
 • Gavagnin, Gabriella . «La “Vita solitaria” nelle versioni di Josep Carner e Tomàs Garcés», dins Maria de las Nieves Muñiz Muñiz, ed., Giacomo Leopardi. Poesia, pensiero, ricezione. Atti del convegno internazionale di Barcellona . Leonforte: Insula, 2000, pp. 335-349.
 • Giné, Marta . «Carner y Folguera, traductores de Villiers», dins Francisco Lafarga, Albert Ribas i Mercè Tricàs, eds., La traducción: metodología/historia/literatura. Ámbito hispanofrancés . Barcelona: PPU, 1995, pp. 287-292.
 • Giné, Marta . «Epíleg», dins Villiers de l'Isle-Adam, Contes cruels . Barcelona: La Magrana, 1995, pp. 125-148.
 • Gustà, Marina . «Josep Carner», dins Joaquim Molas, dir., Història de la literatura catalana. Part moderna , vol. IX. Barcelona: Ariel, 1987, pp. 153-212.
 • Iribarren, Teresa . «Carner i la seva Alícia». El Pou de Lletres , 11-12 (1998-1999), 84-88.
 • Mallafrè, Joaquim . «Carner en terra de meravelles: una traducció de l'anglès». Serra d'Or , 298-299 (1984), 58-60.
 • Manent, Albert . Josep Carner i el Noucentisme. Vida, obra i llegenda . 2a ed. Barcelona: Edicions 62, 1982.
 • Marco, Josep . «Funció de les traduccions i models estilístics: el cas de la traducció al català al segle xx ». Quaderns. Revista de traducció , 5 (2000), 29-44.
 • Murgades, Josep . «Apunt sobre noucentisme i traducció», Els Marges , 50 (1994), 92-96.
 • Ollé, Manel . « Lluna i llanterna : represa de temes xinesos. De Bai Juyi a Josep Carner, passant per Arthur Waley», dins Jaume Subirana, ed., Carneriana. Josep Carner, vint-i-cinc anys després . Barcelona: Proa, 1995, pp. 113-150.
 • Ollé, Manel . «La pluja de Du Fu en la poesia de Carner i Manent», dins Miquel Gibert i Marcel Ortín, eds., Gèneres i formes en la literatura catalana d'entreguerres (1918-1939). I Simposi sobre traducció i recepció en la literatura catalana contemporània . Lleida: Punctum – Trilcat, 2005, pp. 11-25.
 • Ortín, Marcel . «Les traduccions de Josep Carner». Catalan Review , VI:1-2 (1992), 401-419.
 • Ortín, Marcel . La prosa literària de Josep Carner . Barcelona: Quaderns Crema, 1996.
 • Ortín, Marcel . «Correspondència entre Josep Carner i Joan Miró», dins Albert Manent i Jaume Medina, dir., Epistolari de Josep Carner , vol. 4. Barcelona: Curial, 1998, pp. 177-193.
 • Ortín, Marcel . «La Bruyère en l'ideari i en la traducció de Josep Carner», dins Francisco Lafarga i Antonio Domínguez, eds., Los clásicos franceses en la España del siglo XX. Estudios de traducción y recepción . Barcelona: PPU, 2001, pp. 175-196.
 • Ortín, Marcel . «Els Dickens de Josep Carner i els seus crítics». Quaderns. Revista de traducció , 7 (2002), 121-151.
 • Ortín, Marcel . «Les faules de R. L. Stevenson traduïdes per Josep Carner (1927). Notes de lectura», dins Miquel Gibert i Marcel Ortín, eds., Gèneres i formes en la literatura catalana d'entreguerres (1918-1939). I Simposi sobre traducció i recepció en la literatura catalana contemporània . Lleida: Punctum – Trilcat, 2005, pp. 41-52.
 • Sellent Arús, Joan . «La traducció literària en català al segle xx : alguns títols representatius». Quaderns. Revista de traducció , 2 (1998), 23-32.
 • Toutain, Ferran . «Traducció i models estilístics», dins Soledad González i Francisco Lafarga, eds., Traducció i literatura. Homenatge a Ángel Crespo . Vic: Eumo, 1997, pp. 63-72.
Con el soporte de: