Facebook Twitter
Portada > L’espai dels traductors > Tonko Maroević > Traduccions del català al croat

Traduccions del català al croat

MAROEVIĆ, Tonko. MAROEVIĆ, Tonko (ed.), Bikova koža. Mala antologija katalonskog modernog pjesništva. [La pell de brau. Antologia breu de la poesia catalana moderna]. . Zagreb: Matica Hrvatska, 1987. [[Joan Maragall: “La vaca cega” (Slijepa krava), “Vistes al mar, V” (Morski prizori, V), “En la mort d’un jove” (U smrt jednoga mladića), “Cant espiritual” (Duhovna pijesan); Guerau de Liost: “Avets i faigs” (Jele i hrastovi); Josep Carner: “El foc i les roses” (Oganj i ruže), “El sastre” (Krojač), “Vall suïssa” (Dolina u Švicarskoj), “Illa” (Otok); Josep Maria López-Picó: “Epíleg de l’experiència vital” (Epilog životnoga iskustva); Carles Riba: “Poeta mort” (Mrtvi pjesnik), “El cant em mena” (Pjesma me vodi); “Elegies de Bierville, II, V” (Biervillske elegije, II, V), “Escolta” (Počuj); Clementina Arderiu: “Ara” (Sada); Joan Salvat-Papasseit: “Bodegom” (Krćma), “Linòleum” (Linorez), “Res no és mesquí” (Ništa nije jadno), “Deixaré la ciutat” (Napustit ću grad), “Perquè has vingut” (Zbog toga što si došla); J.V. Foix: “Jo tem la nit” (Strah mi je noći), “Bru i descofat” (Gologlav, los), “Vaig arribar en aquell poble” (Dođoh u to selo), “A l’entrada d’una estació subterrània” (Na ulazu u podzemnu stanicu), “D’on vinc, ni sé” (Otkud dolazim, ne znam); Marià Manent: “Cançó antiga” (Drevna pjesma), “El David de la catedral de Salisbury” (David s katedrale u Salisburyju), “A la meva filla Maria” (Mojoj kćerci Mariji); Pere Quart: “L’infant el cavall de cartó” (Dječak svog kartonskog konja), “Joc” (Igra), “Vacances pagades” (Plaćen povratak); Tomàs Garcés: “Rossinyol sobre el port” (Slavuj nad lukom), “Record de San Miniato” (Uspomena na San Miniato); Màrius Torres: “Paraules de la mort” (Riječi smrti); Bartomeu Rosselló-Pòrcel: “A Mallorca durant la guerra civil” (Na Mallorci, za građanskog rata), “En la meva mort” (U času moje smrti); Salvador Espriu: “Assaig de càntic en el temple” (Pokušaj pjeva u hranu), “La pell de brau, I, II, XXI” (Bikova koža, I, II, XXI), “M’han demanat que parli de la meva Europa” (Tražili su da govorim o mojoj Europi); Joan Teixidor: “I com una ombra” (Poput sjene), “Morir” (Umrijeti); Joan Vinyoli: “A un poeta jove” (Mladom pjesniku), “Autorretrat, amb fang i robins” (Autoportret, s blatom i rubinima), “Negra nit” (Mrkla noć); Josep Palau i Fabre: “La gran cursa del mar” (Široko more), “Pedra” (Kamen), “Sonet escrit de cara a la mort” (Sonet napisan pred licem smrti), “Comiat” (Oproštaj); Fèlix Cucurull: “Sense paraules” (Bez riječi); Joan Brossa: “L’ascensor” (Dizalo), “Una ratlla” (Jedna crta), “Poema floral” (Cvjetna pjesma), “Poema” (Pjesma); Joan Perucho: “Epitafi per a un almirall a la manera antiga” (Epitaf na starinski način za jednog admirala), “Els anys són com fulles” (Godine su kao lišće); Gabriel Ferrater: “La vida perdurable” (Neprekidni život), “Si puc” (Ako mogu), “La ciutat” (Grad), “Oci” (Dokolica); Joan Colomines: “I ara és el parc” (Sada je park); Xavier Amorós: “Els darrers” (Posljednji); Jordi Sarsanedas: “Petit monument a Joan Salvat-Papasseit” (Mali spomenik za Joana Salvat-Papasseita); Blai Bonet: “Sota el mur emblanquinat” (Pred zidom jednim ožbukanim); Jordi Cots i Moner: “Ara vindrà la mort” (Sada će doći smrt); Joan Vergés: “Els fems” (Gnoj); Miquel Martí i Pol: “Qui plora la meva mort” (Tko oplakuje moju smrt); Albert Manent: “Em fa parlar la nit” (Zbori mi noć); Francesc Vallverdú: “Invocació” (Zaziv); Miquel Bauçà: “Al final, s’ha comprovat” (Na koncu, dokazano je); Carles Miralles: “És terrible, amic Apollinaire” (Strašno je, prijatelju Apollinaire), “Poema èpico-elegíac” (Epsko-elegijska pjesma); Pere Gimferrer: “Solstici” (Suncostaj).].
ESPRIU, Salvador. «Grobište u Sineri» [«Cementiri de Sinera»]. . Publicat a la revista Kolo [Zagreb] 11-12, (1994), p. 1044-1057.
ABELLÓ, Montserrat. Pedeset ljubavnih pjesama [Antologia poètica]. Zagreb: Litteris, 2017.
Amb el suport de: