Facebook Twitter
Portada > L’espai dels traductors > Carme Manuel Cuenca > En ser portada des d'Àfrica a l'Amèrica del Nord

En ser portada des d'Àfrica a l'Amèrica del Nord

Phillis Wheatley

La misericòrdia em va portar des de la meua terra pagana,
ensenyà a la meua ànima ignorant a comprendre
que hi ha un Déu, que també hi ha un Salvador.
En altres temps jo la redempció ni buscava ni coneixia.
Alguns miren la nostra raça sable amb ulls desdenyosos:
“El llur color infernal tint és”.
Recordeu, Cristians, els Negres, obscurs com Caín,
poden educar-se i unir-se al cor celestial.

L’ànima de les negres. Poesia de dones afroamericanes dels segles XVIII i XIX. València: Brosquil Edicions, 2005
Traduït per Carme Manuel Cuenca
Amb el suport de: