Facebook Twitter

Bikova koža

Salvador Espriu
Ti si prostrta bikova koža,
stari Sefarade.
I sunce ne može isušiti,
kožo bikova,
tu krv što svi smo je prolili
i koju ćemo sutra prolijevati,
bikova kožo.
Promatram li more,
gubim li se daleko u pjesmi,
tonem li u snove,
svaki put kad se odvažim
pogledati svoje srce i njegov trepet,
vidim prostrtu bikovu kožu,
stari Sefarade
MAROEVIĆ, Tonko (ed.), Bikova koža. Zagreb: Matica Hrvatska, 1987.
Traduït per Tonko Maroević
Amb el suport de: