Facebook Twitter
Imbert, Josep (s. xviii). Rector de Ribesaltes, al Rosselló. Traduí del francès al català el Menor catecisme històric de l’abat Claude Fleuri. L’obra, adreçada als infants, és pròpiament una introducció al catecisme. La traducció és en català etimològic i supradialectal, en una llengua planera i clara. A Perpinyà, de primer fou impresa aquesta versió catalana, el 1799, mentre que l’original francès no fou editat fins al 1814, fet que prova la vivacitat del català en l’ensenyament de la doctrina cristiana. A Barcelona, en els segles xviii-xix, se’n publicaren més de vint edicions castellanes, atès l’ús que se’n feia en molts seminaris. [Josep Gallart i Bau]
FLEURI, Claude. Menor catechisme historic, qui conté sumariament la historia sagrada y la doctrina christiana. Perpinyà: C.C.J. Julia y B. Ay, 1799.
Amb el suport de: