Facebook Twitter
Accueil > Traductions de la littérature catalane > prosa > Joan Francesc Mira > Livres traduits de Joan Francesc Mira

Livres traduits de Joan Francesc Mira

Llengües de l'Estat espanyol:
Espanyol
Purgatori [Purgatori]. Traduction par (en preparació).
Borja Papa [Borja Papa]. Traducció de l'autor. Barcelona: Península, 1997. [2a ed. Barcelona: El Aleph, 2002.]
Valencia para visitantes y vecinos [València per a veïns i visitants]. Traduction par . Fotografies de Francesc Jarque, Bromera, Alzira, 1999.
Los Borja. Familia y mito [Els Borja: família i mite]. Traduction par Soledad Carreño. Bromera, Alzira, 2000. Círculo de lectores, Barcelona, 2000.
San Vicente Ferrer. Vida y leyenda de un predicador [Sant Vicent Ferrer. Vida i llegenda d'un predicador]. Traduction par Soledad Carreño. Algar, Alzira, 2002.
La prodigiosa historia de Vicente Blasco Ibáñez [La prodigiosa història de Vicent Blasco Ibañez]. Traduction par . Algar, Alzira, 2004.
Altres llengües europees:
Anglès
Valencia for neighbours newcomers [València per a veïns i visitants]. Traduction par . Bromera, Alzira, 2000.
Italià
Borgia Papa [Borja Papa]. Traduction par A. de Benedetto. Nàpols: Tullio Pironti, 2009.
Romanès
Eu, Papa Borgia [Borja Papa]. Traduction par Lavinia Coman. Pròleg de Josep Guia. Bucarest: Meronia, 2005.
Joan Francesc Mira
Recherche d’auteurs
A-B-C-D - E-F-G - H - I
J - K - L - M - N - O - P - Q - R
S-T-U-V-W-X-Y-Z
Traductions de la littérature catalane
Ici, vous trouvez d’autres pages web sur la littérature catalane:
Prosa
Avec le soutien de: