Facebook Twitter

De veu en veu: obra poètica I (1960-1999)

Lluís Solà
Sol amb tu, sola

Sol amb tu, sola.
Per a ningú. Entre
el polsim nadiu
de fulles oblidades,
entre el brunzit turbulent
d'astres futurs,
pertot, partió
constant de l'ombra.

Agenollada, espellada,
martiritzada,
veu que ha perdut
la seva boca.

Lluís Solà, Sol amb tu, sola. A: De veu en veu: obra poètica I (1960-1999). Barcelona: Proa, 2001, p. 83.
Lluís Solà, 2012. Foto: Àngels Jordà
Recherche d’auteurs
A-B-C-D - E-F-G - H - I
J - K - L - M - N - O - P - Q - R
S-T-U-V-W-X-Y-Z
Traductions de la littérature catalane
Ici, vous trouvez d’autres pages web sur la littérature catalane:
Poesía
Avec le soutien de: