Facebook Twitter

Les pomes d'or

Baltasar Porcel
Les pomes d’or
“L’aire deturat, la lluminositat primera de la lluna plena amarant cautelosa i blava la llarga vall. Veig Carla que se’n va, lleu ombra errant entre les vagues ombres opalines. De més enllà dels turons, la silueta dels quals em recorda les tortugues gegants desovant immòbils en els sorrals perduts, sorgeixen les remors agòniques de la mar. La nostra existència! Quin ardent cúmul de desitjos insaciables...
Em creia que el vent havia escampat les velles cendres, i heus ací que, sobtadament, comencen a dreçar-se de nou, assedegades de vida, de la meva vida, i fins i tot, venjatives. Aquesta nit tinc la sensació que alguna cosa encara indefinida i tanmateix implacable s’ha apoderat de l’estiu i de mi”
Baltasar Porcel, Les pomes d’or. Barcelona: Edicions 62, Editorial Planeta, 1980
Baltasar Porcel, Frankfurt, 2007, Institut Ramon Llull
Commentaire sur des œuvres
Caballos hacia la noche
par John L. Getman
El corazón del jabalí (2000l)
par Pere Antoni Pons
La revuelta permanente
par John L. Getman
Olympia a medianoche (2004)
par Pere Antoni Pons
Ulisses a alta mar (1997)
par Francesco Ardolino
Fragments
Caballos hacia la noche
Català | English | Français | Italiano
Difunts sota els ametllers en flor
Català | Deutsch | Français
Els argonautes
Català
Primaveras y otoños
Català | English | Français
L’emperador o l’ull de ven
Català | Français
Olympia a mitjanit
Català | Français
Solnegro
Català
Ulises en alta mar
Català | Italiano
Comentaires
El lirisme en Porcel
par Frederic Barberà
Memòria i història
par Frederic Barberà
Bibliographie
Recherche d’auteurs
A-B-C-D - E-F-G - H - I
J - K - L - M - N - O - P - Q - R
S-T-U-V-W-X-Y-Z
Traductions de la littérature catalane
Ici, vous trouvez d’autres pages web sur la littérature catalane:
Prosa
Avec le soutien de: