Facebook Twitter
Cover > Translations of catalan literature > - > Joan Maragall > Ressenyes sobre Joan Maragall

Els articles de Joan Maragall

Visat núm. 2
(octubre 2006)
by Pere Maragall
Joan Maragall va escriure més de quatre-cents articles en diaris i revistes, la majoria en espanyol al Diario de Barcelona, llegit per la burgesia conservadora. No s’ha fet mai, encara, un estudi aprofundit d’aquesta prosa periodística d’opinió, però s’hi pot rastrejar l’evolució d’un pensament que abasta des de la crítica literària fins al comentari polític d’actualitat. En molts casos és possible fer un paral·lelisme entre els articles i la poesia de cada moment, que, si es relaciona amb l’abundant activitat epistolar, permet entreveure quins són els punts claus d’un pensament original que va molt més enllà de l’aparent liberalisme burgès i catalanista de què es recobreix.

L’estil literari de la seva prosa trenca sovint els esquemes argumentatius de la lògica, d’acord amb aquella idea de la «paraula viva» a què aspirava.

És difícil destacar alguns articles perquè n’hi ha molts que sorprenen per la seva vigència, per la capacitat de veure persones i esdeveniments amb una perspectiva que supera de molt el seu context immediat. Els articles escrits els últims anys, més escadussers, adquireixen el to d’una urgent imprecació adreçada als seus conciutadans: per exemple els escrits arran de la Setmana Tràgica de 1909, especialment «La iglesia cremada», o els escrits poc abans d’allitar-se per la malaltia que li dugué la mort, i que mostren l’esforç de síntesi dels grans temes que el preocupen: «Carta a una señora», «Los vivos y los muertos» i «La panacea».

Joan Maragall
Comments on books
Elogi de la paraula (1903)
by Pere Maragall
Visions & Cants (1900)
by Ignasi Moreta
Extracts
Spirit song
Català | Deutsch | Español | Français | Italiano
Elogi de la paraula
Català | Español
The blind cow
Català | Deutsch | Français | Italiano
The mountains
Català | Français
Ode to Spain
Català | Français
Paternity
Català
The Boats
Català
Reviews
Introducció a Joan Maragall
by Johannes Hösle
The poetry of Joan Maragall
by Arthur Terry
Maragall, intel·lectual
by Ignasi Moreta
Bibliography
Secondary literature
Search for authors
A-B-C-D - E-F-G - H - I
J - K - L - M - N - O - P - Q - R
S-T-U-V-W-X-Y-Z
Translations of catalan literature
Here you can find more websites about catalan literature:
With the support of: