Facebook Twitter
Cover > Translations of catalan literature > - > Bernat Metge > Obres editada de Bernat Metge

Edited Work of Bernat Metge

Prosa
Lo somni. Barcelona: Barcino, 1925. (Els Nostres Clàssics; 1). [Edició de Josep M. Casacuberta, introducció de Lluís Nicolau d'Olwer]
Obres menors. Barcelona: Barcino, 1927. (Els Nostres Clàssics; 10). [Edició de M. Oliva. Inclou: el Sermó , la Medicina , el Llibre de Fortuna e Prudència i el Valter e Griselda]
Lo somni. Barcelona: CSIC, 1946. [Edició d'Antoni Vilanova]
Lo somni. Barcelona: Quaderns Crema, 1999. [Edició i comentaris de Lola Badia. Edició revisada, però no crítica, i modernitzada]
Lo somni. Barcelona: Barcino, 2006. (Els Nostres Clàssics, Col·lecció B; 27). [Edició crítica de Stefano Maria Cingolan]
Llibre de Fortuna e Prudència. Barcelona. Barcino, 2010
. [Edició crítica de Lluís Cabré]
Obres completes
Les obres de Bernat Metge: Lo Llibre dels Mals Amonestaments; lo Llibre de Fortuna y Prudencia; la Historia de Valter y Griselda; y lo Somni. Edició de R. Miquel i Planas, Barcelona, 1910.
Obras de Bernat Metge. Barcelona: Universitat de Barcelona, 1959. [Edició crítica, traducció, notes i pròleg de Martín de Riquer]
Bibliografia recopilada per Stefano Maria Cingolani
Actualitzada per Montserrat Franquesa
Comments on books
Lo somni (1396-1399)
by Stefano Maria Cingolani
Extracts
The Dream of Bernat Metge
Català | Español | Italiano
Reviews
Obres conegudes de Bernat Metge
by Stefano Maria Cingolani
Bibliography
Secondary literature
Search for authors
A-B-C-D - E-F-G - H - I
J - K - L - M - N - O - P - Q - R
S-T-U-V-W-X-Y-Z
Translations of catalan literature
Here you can find more websites about catalan literature:
With the support of: