Facebook Twitter
Cover > Translations of catalan literature > prosa > Salvador Espriu > Translated Books of Salvador Espriu

Translated Books of Salvador Espriu

Llengües de l'Estat espanyol:
Asturià
El caminante y la mura [El caminant i el mur]. Translation by Helena Trejo. Gijón: Uviéu (Librería Académica), 1995.
Basc
Sinera-ko liburua [Llibre de Sinera]. Translation by Juan San Martín. Donosti: [s.n.], 1966. [Separata dels números 1-6 d’Egan]
Espanyol
La pell de brau [La pell de brau]. Translation by José Agustín Goytisolo. Nota crítica de Maria Aurèlia Capmany. París: Ruedo Ibérico, D.L. 1963. [Edició bilingüe. Edició facsímil 1988]
Antígona [Antígona]. Translation by Ricard Salvat. A: Primer Acto, número 60 (gener 1965), p. 27-37. [2.a versión – 1963]
Libro de Sinera [Llibre de Sinera]. Translation by José Batlló. Barcelona: El Bardo, 1966. [reedició, Barcelona: Luchán, 1977]
Ronda de mort a Sinera [Ronda de mort a Sinera]. Translation by Ricard Salvat. Barcelona: Barrigòtic, 1966. [Edició bilingüe, adaptació teatral de Ricard Salvat sobre textos de Salvador Espriu]
Aproximación, tal vez elíptica, al arte de Pla Narbona [Pla Narbona]. Translation by J. M. Nebreda i E. Malvehy. A: Pla Narbona. Dibuixos • dibujos • drawings. Barcelona: Llibres de Sinera, 1968.
La pell de brau [La pell de brau]. Translation by Santos Hernández. Amb la col·laboració de Carme Serrallonga i Maria-Aurèlia Capmany. Madrid: Edicusa i Cuadernos para el Diálogo (Divulgación Universitaria, Arte y Literatura), 1968. [Edició bilingüe]
Primera historia de Esther [Primera història d’Esther. Improvisació per a titelles]. Translation by Santos Hernández. Amb la col·laboració de Maria Aurèlia Capmany i Carme Serrallonga i la supervisió de l’autor. Barcelona: Aymà (Colección Voz Imagen. Serie Teatro), 1968.
Cementerio de Sinera [Cementiri de Sinera]. Translation by José Corredor Matheos. Barcelona: Polígrafa (La Senda), 1969. [Edició bilíngüe]
Laia. Unas desvanecidas sombras de nuestro mar [Laia]. Translation by Roberto Alcaraz. Barcelona: Polígrafa (La Senda), 1970.
Semana santa [Setmana santa]. Translation by Basilio Losada Castro. Introducció de Francesc Vallverdú. Barcelona: Península (Ediciones de Bolsillo. Literatura. Poesía), 1972. [Edició bilingüe]
Ronda de muerte en Sinera. Espectáculo de Ricard Salvat sobre textos narrativos, poéticos y dramàticos de Salvador Espriu [Ronda de mort a Sinera]. Translation by Ricard Salvat. Madrid: Alianza Universidad (Alianza Tres), 1974.
Libro de Sinera [Llibre de Sinera]. Translation by José Batlló. Barcelona: Luchán, 1977. [Edició bilingüe; gravats d’Andreu-Fresquet, Borja de Pedro, Carbó Berthold, Galuco Capozzoli, Hernández Pijuán, Jorge Castillo]
Otra Fedra, si gustáis [Una altra Fedra, si us plau]. Translation by l’autor. Barcelona: Edicions 62, 1977. [Edició no venal que reprodueix fotogràficament un manuscrit editorial de l’autor. Inclou la versió catalana.]
Otra Fedra, si gustáis [Una altra Fedra, si us plau]. Translation by l’autor. Apèndix de Maria Aurèlia Capmany, Joan Triadú i Francesc Vallverdú. Barcelona: Península (Ediciones de Bolsillo), 1979.
Años de aprendizaje. Obras completas [Obres completes]. Translation by . Barcelona: Edicions del Mall, 1980-1985. [A cura de R. Pinyol-Balasch, edició bilingüe, 7 volums: Poesia, 1 (1980), Poesia, 2 (1981) i Poesia, 3 (1981), traducció de Andrés Sánchez Robayna i Ramon Pinyol Balasch; Narrativa, 1 (1985); Narrativa, 2 (1985), Narrativa, 3 (1985) i Narrativa, 4 (1985), traducció d’Inés Bayona Masoliver, Julia Goytisolo i Mireia Carulla Mur]
La piel de toro [La pell de brau]. Translation by José Agustín Goytisolo. Pròleg de Maria Aurèlia Capmany. Barcelona: Lumen (Poesía), 1983. [Edició bilingüe; reedició, Barcelona: Lumen («Poesía» 46), 1988]
El Doctor Rip y otros relatos [El doctor Rip]. Translation by Nuria Lago Jaraiz. Esplugues de Llobregat: Plaza & Janés, 1984.
Otra Fedra, si gustáis [Una altra Fedra, si us plau]. Translation by l’autor. Apèndix de Maria Aurèlia Capmany, Joan Triadú i Francesc Vallverdú. Madrid: Preysón (Arte Escénico. Colección Teatral de Autores Españoles), 1984.
Letizia y otras narraciones [Letizia]. Translation by Julia Goytisolo. Barcelona: EDHASA (Ficciones), 1985.
Ariadna en el laberinto grotesco [Ariadna al laberint grotesc]. Translation by Carolina Rosés Delcós. Esplugues de Llobregat: Plaza & Janés (Novela), 1986.
Aspectos [Aspectes. Narracions]. Translation by Núria Lago. Barcelona: Plaza & Janés (Novela), 1986.
Las rocas y el mar, lo azul [Les roques i el mar, el blau]. Translation by Mireia Mur. Madrid: Alianza Editorial i Enciclopèdia Catalana (Biblioteca de Cultura Catalana. Alianza), 1986.
Primera historia de Esther [Primera història d’Esther. Improvisació per a titelles]. Translation by Juan Ramón Masoliver. Pròleg de Ramon Pinyol Balasch. Barcelona: El Mall (Colección Marca Hispánica), 1986. [Text bilingüe]
Ariadna en el laberinto grotesco [Ariadna al laberint grotesc]. Translation by Julia Goytisolo,. Edició i pròleg de Rafael Conte. Barcelona: Edicions del Mall (Marca Hispánica), 1987. [Edició bilingüe]
Formas y palabras [Formes i paraules: aproximació a l’art d’Apel·les Fenosa, en homenatge]. Translation by Enrique Badosa. A: Formes & Paroles. París: Éditions Adam Biro, 1990. [Prefaci de J. Corredor-Matheos, inclou traducció a l’anglès d'Oliver Bernard i al francès de Bernard Vargaftig, poemes acompanyats de fotografies d’escultures d’Apel·les Fenosa.]
Final del laberinto [Final del laberint]. Translation by Aitana Alberti León. La Habana: Ed. Arte y Literatura, 1991.
La piel de toro [La pell de brau]. Translation by José Agustín Goytisolo. Pròleg de Ricard Salvat i nota crítica de M.-A. Capmany. A Coruña: Ediciós Do Castro (Documentos), 1995.
Otra Fedra: por el grupo de teatro “Carro de Tespis” de Medina de Pomar, Burgos [Una altra Fedra, si us plau]. Translation by l’autor. Madrid: Ediciones Clásicas, 1995. [Reprodueix la traducció de l’edició de Preyson, 1984]
Setmana Santa [Setmana santa]. Translation by María Fornaguera de Roda i Georgina Ballera Rovira. Barcelona: Norma, 1999. [Edició bilingüe]
Altres llengües europees:
Esperanto
Tombejo de Sinera [Cementiri de Sinera]. Translation by Gabriel Mora i Arana. Sabadell: [s.n.], 1989.
Alemany
Der Wanderer und die Mauer. Ende des Labyrinths. Die Stierhaut [El caminant i el mur]. Translation by Fritz Vogelgsang. München: Piper, 1990. [Inclou també Final del laberint i La pell del brau.]
Die Stierhaut [La pell de brau]. Translation by Fritz Vogelgsang. Frankfurt: Vervuert, 1985.
Der Wanderer und die Mauer [Final del laberint]. Translation by Fritz Vogelgsang. München: Piper, 1990. [Inclou també: Ende des Labyrinths [Final del laberint] i Die Stierhaut [La pell de brau].]
Das lyrische Werk in drei Bänden [Obra poètica]. Translation by Fritz Vogelgsang. Zurích: Ammann, 2007. [Tres volums]
Letizia. Drei Schwestern [Letizia]. Translation by Johannes Hösle. dins Katalanische Erzähler. Zürich: Manesse Verlag, 2007.
Anglès
An aprroach, perhaps elliptical, to the art of Pla Narbona [Pla Narbona]. Translation by Kenneth Lyons. A: Pla Narbona. Dibuixos • dibujos • drawings. Barcelona: Llibres de Sinera, 1968.
The Bull-Hide [La pell de brau]. Translation by Burton Raffel. Pròleg de Lluís Alpera. Epíleg de Thomas F. Glick. Calcuta: Writers Workshop Publication, 1977. [Reedició, Vermont (EUA): The Marlboro Press, 1987]
Sinera cementery [Cementiri de Sinera]. Translation by James Eddy. Barcelona: Institut d’Estudis Nord-Americans (Beacon Literature Series), 1988. [Edició bilingüe]
The Story of Esther [Primera història d’Esther. Improvisació per a titelles]. Translation by Philip Polack. Introducció d’Antoni Turull. The Anglo-Catalan Society Occasional Publication, núm. 6 (1989). [Edició bilingüe]
Forms and words [Formes i paraules: aproximació a l’art d’Apel·les Fenosa, en homenatge]. Translation by Oliver Bernard. A: Formes & Paroles. París: Éditions Adam Biro, 1990. [Prefaci de J. Corredor-Matheos, inclou traducció a l’espanyol d’Enrique Badosa i al francès de Bernard Vargaftig, poemes acompanyats de fotografies d’escultures d’Apel·les Fenosa.]
Francès
La peau de taureau [La pell de brau]. Translation by Franchita González. Pròleg de Raimon. París: François Maspero (Voix), 1969. [Edició bilingüe català-francès. Reedició, Toulouse: Éditions Ombres, 1990.]
Livre de Sinère [Llibre de Sinera]. Translation by Fanchita González Batlle. París: François Maspéro éditeur (Voix), 1975. [Edició bilingüe]
Formes et paroles: approche de l’art d’Apel·les Fenosa en hommage [Formes i paraules: aproximació a l’art d’Apel·les Fenosa, en homenatge]. Translation by Max Pons. Fumel: Les Cahiers de la Barbacane, 1977. [Poemes acompanyats de fotografies d’escultures d’Apel·les Fenosa, postfaci d’Hughes Labrusse.]
Formes & Paroles [Formes i paraules: aproximació a l’art d’Apel·les Fenosa, en homenatge]. Translation by Bernard Vargaftig. París: Éditions Adam Biro, 1990. [Prefaci de J. Corredor-Matheos, inclou traducció a l’espanyol d’Enrique Badosa i a l’anglès d’Oliver Bernard, poemes acompanyats de fotografies d’escultures d’Apel·les Fenosa.]
Les rochers et la mer, le bleu [Les roques i el mar, el blau]. Translation by Bernard Lesfargues. Toulouse: Ombres, 1990.
Cimetière de Sinera [Cementiri de Sinera]. Translation by Denise Boyer. París: José Corti (Ibériques), 1991. [Edició bilingüe. Inclou també Les heures [Les hores] en traducció d'Albert Bensoussan i Samaine sainte [Setmana Santa], traduïda per Mathilde Bensoussan.]
Les heures [Les hores]. Translation by Albert Bensoussan. París: José Corti (Ibériques), 1991. [Edició bilingüe. Inclou també Cimetière de Sinera [Cementiri de Sinera], traduïda per Denise Boyer i Samaine sainte [Setmana Santa], traduïda per Mathilde Bensoussan.]
Samaine sainte [Setmana santa]. Translation by Mathilde Bensoussan. París: José Corti (Ibériques), 1991. [Edició bilingüe. Inclou també Cimetière de Sinera [Cementiri de Sinera], traduïda per Denise Boyer i Les heures [Les hores] en traducció d'Albert Bensoussan.]
Primière histoire d’Esther. Improvisation pour marionettes [Primera història d’Esther. Improvisació per a titelles]. Translation by Mathilde Bensoussan. París: Les Éditions de l’Amandier (Théâtre), 2006.
Grec
Κοιητήρι τής Σίνέρα [Cementiri de Sinera]. Translation by Kostas E. Tsirópulos. Athenai: Astrolabi, 1983.
Hongarès
Antigoné [Antígona]. Translation by György Jánosházy. A: Modern katalán színház II [Antologia del teatre modern català], volum 2, Budapest: Íbisz, 2001, (Katalán Könyvtár, 5), p. 31-63.
Italià
Pelle di toro. Libro di Sinera. Le canzoni di Arianna [La pell de brau]. Translation by Adele Faccio. Pròleg i notes d'Adele Faccio. Pròleg d’Alfonso Gatto. Parma: Guanda, 1966. [Edició bilingüe. Inclou també: Llibre de Sinera i Les cançons d'Ariadna]
Antigone [Antígona]. Translation by Olimpio Musso. Palermo: Assemblea Regionale Siciliana, 1988.
Storia di una messa in scena: Primera historia d’Esther [Primera història d’Esther. Improvisació per a titelles]. Translation by Olimpio Musso. Florència, Polistampa Firenze, 1997. [Conté fragments de l’obra]
Neerlandès
Laia: tableau van verdwenen schaduwen van de Mare Nostrum [Laia]. Translation by Adri Boon. Leiden: Menken Kasander & Wigman Uitgevers, 1995. [Inclou les narracions “Auca tràgica i mort del Plem” i “Paulina” d’Aspectes, i La pluja; i els poemes “Petita cançó a la teva mort” de Les hores; “Boda de Laia” de Les cançons d’Ariadna i “Sentit a la manera de Salvador Espriu” d’El caminant i el mur]
Portuguès
A Pele de Touro [La pell de brau]. Translation by Manuel de Seabra. Lisboa: Publicações Dom Quixote (Poesia Século XX), 1974. [Edició bilingüe]
Antígona [Antígona]. Translation by Xesús González Gómez. A: Cadernos da Escola Dramática Galega, número 78 (maig 1989).
Suec
Tjurskinnet och andra dikter [La pell de brau]. Translation by Lluís Solanes. Traducció en col·laboració amb Arne Lundgren. Introducció d’Arne Lundgren. Stockholm: Forum, 1975.
Txec
Laia [Laia]. Translation by Jan Schejbal. A: Pĕt Katalánýskch novel. Praha: Odeon, 1988.
Bibliografia recopilada per Olívia Gassol
Salvador Espriu, vers 1980. Centre de Documentació i Estudi Salvador Espriu
Comments on books
Antígona (1955)
by Carles Miralles
Aspectes (1934)
by Gabriella Gavagnin
Cementiri de Sinera (1946)
by Joan Ramon Veny Mesquida
El caminant i el mur (1954)
by Rosa M. Delor
Final del laberint (1955)
by Rosa M. Delor
La pluja (1952)
by Miquel Edo
Laia (1932)
by Víctor Martínez-Gil
Les cançons d’Ariadna (1949)
by Gabriella Gavagnin
Letizia (1937)
by Miquel Edo
Setmana Santa (1971)
by Jordi Cerdà
Extracts
The Story of Esther
Català | Español | Français
Antígona
Català | Español | Italiano | Rus
Cementiri de Sinera
Català | Deutsch | English (Bogin) | English (James Eddy) | Español (Badosa) | Español (Batlló) | Español (Corredor Matheos) | Español (Sánchez-Pinyol) | Français (Bensoussan) | Français (Sarsanedas) | Italiano | Rus
Final del laberint
Català | Deutsch | Español (Badosa) | Español (Batlló) | Español (Robayna-Pinyol) | Français (Bensoussan) | Français (Sarsanedas) | Italiano | Rus
The Bull-Hide
Català | Deutsch | Español (Goytisolo) | Español (Hernández) | Français | Italiano | Português | Rus
Laia
Català | Español
Les hores
Català | Español (Badosa) | Español (Batlló) | Español (Robanya-Pinyol) | Français (Bensoussan - Boyer) | Français (Sarsanedas)
Les oliveres
Català | Deutsch | Español | Français
Les roques i el mar, el blau
Català | Español | Français
“Here the voyage ends. When I step off the boat”
Català | Deutsch | Español (Badosa) | Español (Batlló) | Español (Robayna - Pinyol) | Français | Italiano
Setmana Santa
Català | Deutsch | Español | Français | Rus
Attempted canticle in the temple
Català | Deutsch | Español | Français | Hrvatski | Italià (Faccio) | Italià (Lanciani) | Italià (Sansone) | Italià (Tavani) | Português | Slovensko | Svenska
«Cançó d’albada»
Català | Deutsch
«El sotjador»
Català | Deutsch | Français
«Paulina»
Català | Español | Français
«Pluja d'hivern»
Català | Español
«Tereseta-que-baixava-les-escales»
Català | Deutsch | Español | Italià
Reviews
El crit del somiador
by Peter Hamm
El perfil d’un intel·lectual
by Rosa M. Delor i Muns
Salvador Espriu
by D. Sam Abrams
Bibliography
Secondary literature
Search for authors
A-B-C-D - E-F-G - H - I
J - K - L - M - N - O - P - Q - R
S-T-U-V-W-X-Y-Z
Translations of catalan literature
Here you can find more websites about catalan literature:
Fiction
With the support of: