Facebook Twitter
Cover > Translations of catalan literature > - > Joan Francesc Mira > Translated Books of Joan Francesc Mira

Translated Books of Joan Francesc Mira

Llengües de l'Estat espanyol:
Espanyol
Purgatori [Purgatori]. Translation by (en preparació).
Borja Papa [Borja Papa]. Traducció de l'autor. Barcelona: Península, 1997. [2a ed. Barcelona: El Aleph, 2002.]
Valencia para visitantes y vecinos [València per a veïns i visitants]. Translation by . Fotografies de Francesc Jarque, Bromera, Alzira, 1999.
Los Borja. Familia y mito [Els Borja: família i mite]. Translation by Soledad Carreño. Bromera, Alzira, 2000. Círculo de lectores, Barcelona, 2000.
San Vicente Ferrer. Vida y leyenda de un predicador [Sant Vicent Ferrer. Vida i llegenda d'un predicador]. Translation by Soledad Carreño. Algar, Alzira, 2002.
La prodigiosa historia de Vicente Blasco Ibáñez [La prodigiosa història de Vicent Blasco Ibañez]. Translation by . Algar, Alzira, 2004.
Altres llengües europees:
Anglès
Valencia for neighbours newcomers [València per a veïns i visitants]. Translation by . Bromera, Alzira, 2000.
Italià
Borgia Papa [Borja Papa]. Translation by A. de Benedetto. Nàpols: Tullio Pironti, 2009.
Romanès
Eu, Papa Borgia [Borja Papa]. Translation by Lavinia Coman. Pròleg de Josep Guia. Bucarest: Meronia, 2005.
Joan Francesc Mira
Search for authors
A-B-C-D - E-F-G - H - I
J - K - L - M - N - O - P - Q - R
S-T-U-V-W-X-Y-Z
Translations of catalan literature
Here you can find more websites about catalan literature:
With the support of: