Facebook Twitter
Cover > Translations of catalan literature > classics-medievals > Anònim Curial e Güelfa > Translated Books of Anònim Curial e Güelfa

Translated Books of Anònim Curial e Güelfa

Llengües de l'Estat espanyol:
Espanyol
Curial y Güelfa [Curial e Güelfa]. Translation by R. Marquina. Madrid; Barcelona: Calpe, 1920.
Curial y Güelfa [Curial e Güelfa]. Translation by Pere Gimferrer. Introducció de Giuseppe E. Sansone. Madrid: Alfaguara, 1982. [Reedició a: Novelas caballerescas del siglo XV. A cura d'Anton M. Espadaler. Madrid, Espasa Calpe, 2003.]
Curial y Güelfa [Curial e Güelfa]. Translation by Júlia Butinyà. 2003. [Versió electrònica ].
Curial y Güelfa [Curial e Güelfa]. Translation by María Ángeles Fuster. Madrid: Castalia, 2009.
Altres llengües europees:
Alemany
Curial und Güelfa [Curial e Güelfa]. Translation by Àlex Fidora. Introducció de Gret Schib. Berlín: Barcino, 2008.
Anglès
Curial e Güelfa [Curial e Güelfa]. Translation by Pamela Waley. Londres: George Allen & Unwin, 1992.
Francès
Curial e Guelfe [Curial e Güelfa]. Translation by Jean-Marie Barbera. Introducció d'Antoni Ferrando. Tolosa: Anarchasis, 2007.
Bibliografia recopilada per Xavier Bonillo Hoyos
Extracts
Curial e Güelfa
Català | Español | Français | Neerlandès
Curial e Güelfa
Català | Español | Français | Neerlandès
Bibliography
Secondary literature
Search for authors
A-B-C-D - E-F-G - H - I
J - K - L - M - N - O - P - Q - R
S-T-U-V-W-X-Y-Z
Translations of catalan literature
Here you can find more websites about catalan literature:
Mediaeval classics
With the support of: