Facebook Twitter
Accueil > Traductions de la littérature catalane > poesia > Carles Riba > Livres traduits de Carles Riba

Livres traduits de Carles Riba

Llengües de l'Estat espanyol:
Espanyol
Aventuras de Perico Pulgarón [Les Aventures d'En Perot Marrasquí]. Traduction par J. Gay. Il·lustracions de J. Segrelles. Barcelona: Muntañola, [1917 o post.].
Maese Zorro, bandolero [Guillot, bandoler]. Traduction par [?]. Il·lustracions de Juan Llaverías. Barcelona: Muntañola, [1920?].
Seis Juanes [Sis Joans]. Traduction par [?]. Il·lustracions de J. Narro. Barcelona: Juventud, 1951.
Elegías de Bierville [Elegies de Bierville]. Traduction par Alfonso Costafreda. Madrid: Rialp, 1953. [2a ed. Barcelona: Edicions del Mall, 1985.]
Salvaje corazón [Salvatge cor]. Traduction par Rafael Santos Torroella. Pròleg d'Antonio Tovar. Salamanca: Universidad, 1953. [2a ed. Madrid: Visor; Ministerio de Cultura, 1988.]
Elegías de Bierville [Elegies de Bierville]. Traduction par Ramón Gallart. Madrid: Visor, 1982.
Del juego y del fuego [Del joc i del foc]. Traduction par José Agustín Goytisolo. Pròleg de Jaume Pont. Barcelona: Edicions del Mall, 1987.
Altres llengües europees:
Anglès
Savage Heart [Salvatge cor]. Traduction par Joan Gili. Oxford: The Dolphin Book, 1993.
Bierville [Elegies de Bierville]. Traduction par Joan Gili. Oxford: The Dolphin Book, 1995.
Grec
Οι ελεγείες της Μπιερβίλλ [Elegies de Bierville]. Traduction par Eusebi Ayensa. i Nikos Pratsinis. Atenes: Edicions Printa, 2019.
Italià
Le Avventure di Maraschino [Les Aventures d'En Perot Marrasquí]. Traduction par [?]. Corriere dei piccoli [MIlà: suplement il·lustrat del Corriere della sera ], del núm. 45 (1927), al núm. 7, (1928).
Elegie di Bierville [Elegies de Bierville]. Traduction par Giuseppe E. Sansone. Torino: Giulio Einaudi, 1977.
Carles Riba
Recherche d’auteurs
A-B-C-D - E-F-G - H - I
J - K - L - M - N - O - P - Q - R
S-T-U-V-W-X-Y-Z
Traductions de la littérature catalane
Ici, vous trouvez d’autres pages web sur la littérature catalane:
Poetry
Avec le soutien de: