Facebook Twitter
Cover > Translations of catalan literature > - > Lluïsa Cunillé > Secondary literature about Lluïsa Cunillé

Traduccions d'obra en espanyol

A l’anglès:

Libration (Libración). Traducció de Lola López. Londres: Cheryl Robson, 1994.

Roundabout (Rodeo). Traducció d’Oscar Ceballos i Mary Peate. Londres: Royal Court. The International Collection, 1999.

Al francès:

Rodéo. Traducció de Christine Gagnieux. Tolosa: Presses Universitaires du Mirail. Théâtre de la Digue, 2004.

A l’italià:

Librazione. Traducció de Cristina Palmarini. Florència: Alinea, 2004.

Search for authors
A-B-C-D - E-F-G - H - I
J - K - L - M - N - O - P - Q - R
S-T-U-V-W-X-Y-Z
Translations of catalan literature
Here you can find more websites about catalan literature:
With the support of: