Facebook Twitter
Cover > Translations of catalan literature > - > Ramon Muntaner > Traduccions de Ramon Muntaner en antologies i revistes

Traduccions de Ramon Muntaner en antologies i revistes

Llengües de l'estat espanyol:
Espanyol:
Expedición de catalanes y aragoneses contra turcos y griegos. Edició i traducció a cura de Francesc de Montcada. Barcelona: 1623. [Versió electrònica a la Biblioteca Virtual de Joan Lluís Vives: Versió electrònica]
Los Almogávares en Bizancio: crónica medieval. Valencia: Prometeo, 192?.
Altres llengües europees:
Alemany:
Chronik des edlen en Ramon Muntaner. Edició a cura de Karl F. W. Lanz. Stuttgart: Kosten des literarischen Vereins, 1844.
Anglès:
The Boy's Chronicle of Muntaner. Traducció de lady Goodenough. Oxford: Blackwell, 1926. [Reedició independent dels fragments dedicats als almogàvers de la traducció completa de la Crònica de la mateixa traductora]
The Catalan Expedition to the East. From the Chronicle of Ramon Muntaner. . Traducció de Robert Hughes. Woodbridge: Tamesis, 2006.
Francès:
Collection des Chroniques nationales françaises. Edició i traducció a cura de J.A. Buchon. París: Verdière, 1827.
Bibliografia recopilada per Xavier Bonillo Hoyos
Search for authors
A-B-C-D - E-F-G - H - I
J - K - L - M - N - O - P - Q - R
S-T-U-V-W-X-Y-Z
Translations of catalan literature
Here you can find more websites about catalan literature:
With the support of: