Facebook Twitter
Portada > Traduccions de la literatura catalana > - > Ramon Llull > Obres editada de Ramon Llull

Llibres de Ramon Llull

Clàssics Medievals
Blanquerna: qui tracta de sinch estaments de persones. Ab lo Libre de oracions y contemplacions del enteniment en Deu fet per lo matex doctor. Edició de Joan Bonllavi. València: Joan Jofré, 1521. [Facsímil València: Librerías París-Valencia, 1975].
Llibre de Doctrina Pueril compost en llengua llamosina per lo Illuminat Doctor y Martyr invictissim de Christo el B. Ramon Llull mallorqui. Mallorca: Pere Antoni Capó, 1736.
Libre apellat Felix de les maraveles del mon, lo qual llibre feu mestre Ramon Lull de Malorques estant en la ciutat de Paris. Edició de Jeroni Rosselló. Barcelona: Llibreria d'Alvar Verdaguer, 1872-1904. 2 v.
Libre del orde de cavayleria. Edició de Marian Aguiló. Barcelona, 1879. [Facsímil València, Librerías París-Valencia, 1992].
Libre de Amich e Amat del B. Mestre Ramon Lull. Text original directament treslladat d'un còdic trecentista. Edició de Mateu Obrador. Palma de Mallorca: Edició Catalunya, 1904.
Llibre de les bèsties. Edició de Mateu Obrador. Barcelona: L'Avenç, 1905.
Obres de Ramon Lull. Libre de contemplació en Déu. Edició de Mateu Obrador, Miquel Ferrà i Salvador Galmés. Palma de Mallorca, 1906-1914. 7 v. [Facsímil Palma de Mallorca: Miquel Font, 1987-1989].
Libre de Doctrina pueril. Edició de Mateu Obrador. Barcelona, 1907.
Obres de Ramon Llull. Libre de Blanquerna. Edició de Salvador Galmés i Miquel Ferrà. Palma de Mallorca, 1914.
Libre de meravelles. Edició de Salvador Galmés. Barcelona: Barcino, 1931-1934. 4 v.
El llibre de les bèsties. Edició de Jordi Rubió i Balaguer. Barcelona: Edicions de la Rosa Vera , 1947.
Llibre de les bèsties. Edició de Pere Bohigas. Barcelona : Edicions 62, 1965.
Llibre d'amic e amat. Versió moderna. Edició de Ramon Aramon. Barcelona: Barcino, 1935. [Reimpressió de 1966].
Doctrina pueril. Edició de Gret Schib. Barcelona: Barcino, 1972.
Llibre de l'Orde de Cavalleria. Edició de Marina Gustà. Barcelona: Edicions 62, 1980.
Llibre de les bèsties. Edició de Joan Mas. Palma de Mallorca: Institut d'Estudis Baleàrics, 1980.
Llibre de meravelles. Edició de Marina Gustà. Barcelona: Edicions 62, 1980.
Libre de Evast e Blanquerna. Edició de Salvador Galmés, Andreu Caimari i Rosalia Guilleumas. Barcelona: Barcino, 1935-1954. 4 v. [Reedició de 1981].
Llibre d'Evast e Blanquerna. Edició de M. J. Gallofré. Barcelona : Edicions 62, 1982.
El llibre de les bèsties. Edició de Jordi Rubió i Balaguer i d'Armand Llinarès. Barcelona: Edicions 62, 1985.
Llibre d'amic e amat. Llibre d'Ave Maria. Edició de Marçal Olivar. Barcelona: Barcino, 1927. [Reimpressió de 1985].
Edició d'Antoni Oliver. Palma de Mallorca: Moll, 1987. Llibre d'amic e amat.
Llibre d'amic e amat. Edició d'Antoni Oliver. Palma de Mallorca: Moll, 1987.
Llibre de l'orde de cavalleria. Edició d'Albert Soler. Barcelona: Barcino, 1988.
El Llibre contra Anticrist de Ramon Llull. Edició i estudi del text. A cura de Josep Perarnau. Arxiu de Textos Catalans Antics , núm. 9 (1990), ps. 7-182.
Llibre de les bèsties. Edició de Joaquim Gonzàlez. Alacant: Aguaclara, 1990.
Llibre del gentil e dels tres savis. Edició d'Anthony Bonner. Palma de Mallorca: Patronat Ramon Llull, 1993.
Llibre d'amic i amat. Edició de Ramon Aramon. Barcelona: Edicions 62, 1995.
Llibre d'amic i amat. Edició d'Albert Soler. Barcelona: Barcino, 1995.
Llibre dels articles de la fe. Llibre què deu hom creure de Déu. Llibre contra anticrist. Edició d'Antoni Joan Pons, Jordi Gayà, Gret Schib i Anthony Bonner. Palma de Mallorca: Patronat Ramon Llull, 1996.
Llibre de les bèsties. Edició d'Albert Soler. Barcelona: Biblioteca Hermes, 1999.
Llibre de les bèsties. Edició de Ferran Gadea. Barcelona: Proa, 2002.
Llibre de les bèsties. Edició de Lluís Busquets i d'Helena Soler. Barcelona: Laertes, 2002.
Doctrina pueril. Edició de Joan Santanach. Palma de Mallorca: Patronat Ramon Llull, 2005.
Llibre de les bèsties. Edició de Ferran Gadea i de Xavier Vernetta. Barcelona: Proa, 2005.
Llibre de les bèsties. Edició de Xavier Bonillo. Barcelona: Angle Editorial, 2007. [Adaptació al català modern de Toni Sala].
Ramon Llull
Cercador d’autors
A-B-C-D - E-F-G - H - I
J - K - L - M - N - O - P - Q - R
S-T-U-V-W-X-Y-Z
Traduccions de la literatura catalana
Podeu consultar més pàgines sobre la literatura catalana en traducció a:
Amb el suport de: