Facebook Twitter

Œuvres éditées de Jaume I

Prosa
Libre dels Feyts del Rey en Jacme. Copiada per Celestí Destorrents. Montserrat: Abadia de Montserrat, 1343.
Crònica de Jaume I el Conqueridor. València, 1557.
Chronica o comentaris del gloriossisim e invictissim Rey en Jacme primer, Rey Darago, de Mallorques e de Valencia, Compte de Barcelona e de Montpesler. Dictada per aquell en sa llengua natural, e de nou feyta estampar per Marian Aguiló y Fuster. Barcelona, 1873. [ Versió electrònica]
El Libre dels fets del rei Jaume I. A cura de Josep M. de Casacuberta. Barcelona: Barcino, 1926-1952.
Libre dels Feyts del Rey en Jacme. Edició de Martí de Riquer. Barcelona: Publicacions i Edicions de la Universitat de Barcelona, 1971. [Edició facsímil de la versió montserratina del 1343]
«Llibre dels fets». a Les quatre grans cròniques: Jaume I, Bernat Desclot, Ramon Muntaner, Pere III. Edició de Ferran Soldevila. Barcelona: Selecta, 1971, p. 1-402.
Crònica o Llibre dels fets. Edició de Ferran Soldevila. Barcelona: Edicions 62, 1982.
Llibre dels Fets del rei en Jaume. A cura de Jordi Bruguera. Barcelona: Barcino; ENC, 1991. 2 vols.
Libre dels Fets. Edició d’Antoni Ferrando i Vicent Escartí. València: Publicacions de la Universitat de València: Afers, 1995.
Les quatre grans cròniques: La memòria dels reis. Vol. I: Crònica de Jaume I el Conqueridor. Barcelona: Base, 2006. [Edició facsímil de la versió valenciana del 1557]
Les Quatre Grans Cròniques. Vol. I: Llibre dels feits del rei En Jaume. Edició de Ferran Soldevila. Revisió filològica de Jordi Bruguera. Revisió històrica de M. Teresa Ferrer Mallol. Barcelona:Institut d’Estudis Catalans, 2007.

.
Bibliografia recopilada per Stefano Maria Cingolani
Commentaire sur des œuvres
Llibre dels fets
par Stefano Maria Cingolani
Fragments
Llibre dels fets del rei En Jaume
Català modern (Bruguera) | Català modern (Pujol) | English | Italiano | Japonès | Português
Bibliographie
Autres
Recherche d’auteurs
A-B-C-D - E-F-G - H - I
J - K - L - M - N - O - P - Q - R
S-T-U-V-W-X-Y-Z
Traductions de la littérature catalane
Ici, vous trouvez d’autres pages web sur la littérature catalane:
Clàssics medievals
Avec le soutien de: