Facebook Twitter

Llibres d'Anònim Curial e Güelfa

Edicions de Curial e Güelfa
Curial e Güelfa. Barcelona: Real Acadèmia de les Bones Lletres de Barcelona, 1901. [Edició d'Antoni Rubió i Lluch]
Curial e Güelfa. Barcelona: Barcino. 3 vols., 1930-1933. [Edició de Ramon Aramon i Serra]
Curial e Güelfa. Barcelona: Biblioteca Catalana, 1932. [Edició de Ramon Miquel i Planas]
Curial e Güelfa. Barcelona: Edicions 62, 1979. [Edició de Marina Gustà i pròleg de Giuseppe E. Sansone]
Amors de Curial e Güelfa. Alacant: Biblioteca Virtual Joan Lluís Vives, 2001. [Reproducció digital del Manuscrit 9750 de la Biblioteca Nacional de Madrid.]
Bibliografia recopilada per Xavier Bonillo Hoyos
Cercador d’autors
A-B-C-D - E-F-G - H - I
J - K - L - M - N - O - P - Q - R
S-T-U-V-W-X-Y-Z
Traduccions de la literatura catalana
Podeu consultar més pàgines sobre la literatura catalana en traducció a:
Clàssics medievals
Amb el suport de: