Facebook Twitter

Llibres traduïts de Jaume Roig

Altres llengües europees:
Francès
Spill / Miroir [Spill o Libre de consells de Jaume Roig, poema satíric del segle XV ]. Traducció de Marie-Noëlle Costa. Montpeller, Collection catalane, n. 7, Editions de la Tour Gile, 2004. [pages choisies, présentation et essai de traduction per Marie-Noëlle Costa ]
Comentaris sobre obres
L’Espill (~ 1460)
per Antònia Carré
Fragments
L'endimoniada de Requena
Català modern | English | Español | Français
Sobre com són de malvades les dones
Català modern | Español | Français
Bibliografia
Altres
Cercador d’autors
A-B-C-D - E-F-G - H - I
J - K - L - M - N - O - P - Q - R
S-T-U-V-W-X-Y-Z
Traduccions de la literatura catalana
Podeu consultar més pàgines sobre la literatura catalana en traducció a:
Clàssics medievals
Amb el suport de: