Facebook Twitter
Portada > Traduccions de la literatura catalana > - > Rodolf Sirera > Llibres traduïts de Rodolf Sirera

Llibres traduïts de Rodolf Sirera

Llengües de l'Estat espanyol:
Espanyol
Llanto en la muerte de Enric Ribera [Plany en la mort d'Enric Ribera]. Traducció de Rodolf Sirera. Madrid: Estudio de Teatro, 1974.
El veneno del teatro [El verí del teatre]. Traducció de José María Rodríguez Méndez. Madrid: Preyson, 1985.
Indian Summer [Indian Summer]. Traducció de Rodolf Sirera. Madrid: SGAE, 1992.
Caballos de mar [Cavalls de mar]. Traducció de Rodolf Sirera. Madrid: SGAE, 1993.
La primera de la clase [La primera de la classe]. Traducció de Marina Navarro. Múrcia: Secretariado de Publicaciones, 1993.
Las reglas del género [Maror: les regles del gènere]. Traducció de Rodolf Sirera. Madrid: Fundación Autor, 1998.
Punto de fuga [Punt de fuga]. Traducció de Rodolf Sirera. Alacant: Muestra de Teatro Español de Autores Contemporáneos, 2002.
La mirada del alquimista: obra para títeres y actores [La mirada de l'alquimista: obra per a titelles i actors]. Traducció de Rodolf Sirera. Madrid: Caos, 2003.
Altres llengües europees:
Anglès
The Audition [El verí del teatre]. Traducció de John London. A: Plays of the new democratic Spain (1975-1990). University Press of America, 1992.
The Audition [El verí del teatre]. Traducció de SharonG. Feldman. Londres: Methuen, 2000.
Francès
Le venin du théâtre [El verí del teatre]. Traducció de Pep Planas i Christian Camerlynck. París: L’Amandier, 1998.
Indian Summer [Indian Summer]. Traducció de Mila Casals. Montreuil-sous-Bois: La Femme Pressée, 1995.
Le première de la classe [La primera de la classe]. Traducció d’André Delmas. París: Laquet, 2001.
Malaise [Maror: les regles del gènere]. Traducció de Jordi Dauder, Chantal Faure i Rosine Gars. París: Laquet, 2002.
Noir silence [Silenci de negra]. Traducció de Josep Maria Vidal. París: L’Amandier, 2005.
Puzzle [Raccord]. Traducció d’André Delmas. París: L’Amandier, 2006.
Benedicat [Benedicat]. Traducció de Raül-David Martínez Gili. París: L’Amandier, 2008.
Italià
Il veleno del teatro [El verí del teatre]. Traducció de María Isabel López Teruel. Lecce: Capone, 1994.
Lo sguardo dell’alchimista [La mirada de l'alquimista: obra per a titelles i actors]. Traducció de Barbara Foresti. Madrid: Caos, 2000.
Obres de Rudolf Sirera traduïdes. Per més informació consulteu la base de dades Catalandrama que recull informació sobre les traduccions de textos dramàtics catalans a altres llengües. El portal ofereix la possibilitat de sol·licitar les traduccions via Internet i de manera gratuïta. Catalandrama és un projecte de la Fundació Sala Beckett/Obrador Internacional de Dramatúrgia amb el suport de la Fundació SGAE i de l’Institut Ramon Llull per a la difusió internacional del teatre català contemporani.
Rodolf Sirera, 2004. Arxiu Institució de les Lletres Catalanes
Comentaris sobre obres
Fragments
El verí del teatre
English | Español | Français | italià
Bibliografia
Cercador d’autors
A-B-C-D - E-F-G - H - I
J - K - L - M - N - O - P - Q - R
S-T-U-V-W-X-Y-Z
Traduccions de la literatura catalana
Podeu consultar més pàgines sobre la literatura catalana en traducció a:
Amb el suport de: