Facebook Twitter

Llibres traduïts de Bernat Metge

Llengües de l'Estat espanyol:
Català contemporani
Obra completa de Bernat Metge [Obras de Bernat Metge ]. Traducció de Lola Badia i Xavier Lamuela. Barcelona: Selecta, 1975 (Biblioteca Gasela; 7) [2a ed., 1983].
Espanyol
Sueño [Lo somni ]. Traducció d’A. Darnell Gascou. Barcelona: Alianza; Enciclopèdia Catalana, 1987.
El sueño [Lo somni ]. Traducció de Jorge Carrión. Barcelona: DVD Ediciones; Editorial Barcino, 2006.
Altres llengües europees:
Alemany
Der Traum [Lo somni ]. Traducció de Roger Friedlein. Berlin/Münster: LIT Verlag, 2013.
Anglès
The Dream of Bernat Metge [Lo somni ]. Traducció de Richard Vernier. Burlington: Ashgate, 2002.
Book of Fortune and Prudence [Llibre de Fortuna e Prudència]. Traducció de David Barnett. Woodbridge: Tamesis; Barcelona: Barcino, 2011.
The Dream [Lo somni]. Traducció d’Antonio Cortijo i Elisabeth Lagresa. Amsterdam, Philadelphia: John Benjamins Publishing Company, 2013.
Francès
Le Songe de Bernat Metge, auteur catalan du xiv e siècle [Lo somni ]. Traducció de J.-M. Guàrdia. París: Alphones Lemerre, 1889.
Le songe [Lo somni]. Traducció de Patrick Gifreu. Perpinyà: Edicions de la Merci, 2015.
Italià
Il sogno [Lo somni ]. Traducció de Lola Badia i Giorgio Faggin. Alessandria: Edizioni dell'Orso, 2004. (Gli Orsatti, 18).
Bibliografia recopilada per Stefano Maria Cingolani
Actualitzada per Montserrat Franquesa
Comentaris sobre obres
Lo somni (1396-1399)
per Stefano Maria Cingolani
Fragments
Lo somni
English | Español | Italiano
Ressenyes
Obres conegudes de Bernat Metge
per Stefano Maria Cingolani
Bibliografia
Altres
Cercador d’autors
A-B-C-D - E-F-G - H - I
J - K - L - M - N - O - P - Q - R
S-T-U-V-W-X-Y-Z
Traduccions de la literatura catalana
Podeu consultar més pàgines sobre la literatura catalana en traducció a:
Clàssics medievals
Amb el suport de: