Facebook Twitter
Portada > Traduccions de la literatura catalana > - > Jaume Pont > Le chagrin d’une femme

Llibre de la frontera: de Musa Ibn-Al-Tubbi

Jaume Pont
Le chagrin d’une femme

Que doit aimer le noir chagrin d’une femme
constamment déçue,

si quand s’assèche le larmier,
un brin de poussière dans l’œil
pèse dans son cœur comme un rocher ?

Traduït per François-Michel Durazzo
Jaume Pont, Le chagrin d’une femme. A: Le livre de la frontière, París: Al Manar, 2006.
Jaume Pont, 2012. Foto: Maria Fernández
Cercador d’autors
A-B-C-D - E-F-G - H - I
J - K - L - M - N - O - P - Q - R
S-T-U-V-W-X-Y-Z
Traduccions de la literatura catalana
Podeu consultar més pàgines sobre la literatura catalana en traducció a:
Amb el suport de: