Facebook Twitter
Portada > Traduccions de la literatura catalana > classics-medievals > Jaume Roig > Sobre com són de malvades les dones

Jaume Roig, Espill

Jaume Roig
Sobre com són de malvades les dones

Començament de la tercera part del prefaci, que indica com són de malvades totes les dones (412-481).


Doncs, dic que totes,
de qualque estat,
color, edat,
llei, nació,
condició,
grans e majors,
xiques, menors,
jóvens e velles
lleges e belles,
malaltes, sanes,
les cristianes,
juïes, mores,
negres e llores,
roges e blanques,
dretes i manques,
les geperudes,
parleres, mudes,
franques, catives,
quantes són vives,
qualssevol sien:
tot quant somien
ésser ver creen;
del que no veen
procés de pensa
fan, sens defensa
ni part oir;
per presumir
sols, pronuncien:
ver sentencien
que cert no saben.
Mentint se gaben,
sempre varien,
jamai se rien
sens ficció;
per tració
rien e ploren;
criden que es moren
quan són pus sanes;
si han terçanes
llur mal no colen;
e fingir solen
tenir dolor
per dar color
a ses empreses.
Si són represes,
instruccions,
reprensions,
tot ho refusen!
Mas, molt bé excusen
vicis amats,
e los pecats
d'altri especulen,
e se’n tribulen
com se confessen:
d'aquells expressen
les circumstàncies,
d'aquells han ànsies,
dels seus no es dolen.
Mostren que volen
lo que no els plau:
miren lo blau,
compren de grana;
volen magrana,
raïm demanen;
mas no s'enganen
mai en lo prendre!
Pròdig despendre,
ufanejar,
pus alt pujar
és llur plaer!

Jaume Roig, Sobre com són de malvades les dones. Jaume Roig, Espill. Edició, traducció i comentaris d’Antònia Carré. Barcelona, Quaderns Crema, 2006, 86-87.
Comentaris sobre obres
L’Espill (~ 1460)
per Antònia Carré
Fragments
L'endimoniada de Requena
Català modern | English | Español | Français
Sobre com són de malvades les dones
Català modern | Español | Français
Bibliografia
Altres
Cercador d’autors
A-B-C-D - E-F-G - H - I
J - K - L - M - N - O - P - Q - R
S-T-U-V-W-X-Y-Z
Traduccions de la literatura catalana
Podeu consultar més pàgines sobre la literatura catalana en traducció a:
Clàssics medievals
Amb el suport de: