Facebook Twitter
Portada > Traduccions de la literatura catalana > - > Manuel Molins > Estudis sobre Manuel Molins

Bibliografia essencial sobre Manuel Molins

  • Calafat, Francesc. «Àguiles angoixades». A: Manuel Molins. Trilogia d’exilis. València: Eliseu Climent, 1999, p. 7-33.
  • Foguet, Francesc; Sansano, Biel (ed.). Teatre, passions i (altres) insolències. Lectures sobre la dramatúrgia de Manuel Molins. València: Universitat de València, 2008.
  • Foguet, Francesc. «La dramatúrgia ‘excèntrica’ de Manuel Molins». A: I Simposi Internacional sobre teatre català contemporani. De la transició a l’actualitat. Barcelona: Institut del Teatre, 2005, p. 235-272.
  • Salvat, Ricard. «La dramatúrgia adulta i plural de Manuel Molins». Serra d’Or, núm. 577 (gener de 2008), p. 58-61.
  • Sansano, Biel, «Introducció». A: Manuel Molins. Abú Magrib. Alzira: Bromera, 2002, p. 7-44.
Bibliografia recopilada per Francesc Foguet
Manuel Molins, 2010. Foto: Àngels Domingo
Cercador d’autors
A-B-C-D - E-F-G - H - I
J - K - L - M - N - O - P - Q - R
S-T-U-V-W-X-Y-Z
Traduccions de la literatura catalana
Podeu consultar més pàgines sobre la literatura catalana en traducció a:
Amb el suport de: