Facebook Twitter
Portada > Traduccions de la literatura catalana > - > Ramon Llull > Estudis sobre Ramon Llull

Datació de les obres de Ramon Llull

Llibre de contemplació (1273-1274)

 • Obres de Ramon Lull. Libre de contemplació en Déu . Edició de Mateu Obrador, Miquel Ferrà i Salvador Galmés. Palma de Mallorca, 1906-1914. 7 v. [Facsímil Palma de Mallorca: Miquel Font, 1987-1989].

Llibre contra Anticrist (1273-1283)

 • «El Llibre contra Anticrist de Ramon Llull. Edició i estudi del text». A cura de Josep Perarnau. Arxiu de Textos Catalans Antics , núm. 9 (1990), ps. 7-182.
 • Llibre dels articles de la fe. Llibre què deu hom creure de Déu. Llibre contra anticrist. Edició d'Antoni Joan Pons, Jordi Gayà, Gret Schib i Anthony Bonner. Palma de Mallorca: Patronat Ramon Llull, 1996.

Llibre de l'orde de cavalleria (1274-1276)

 • Libre del orde de cavayleria . Edició de Marian Aguiló. Barcelona, 1879. [Facsímil València, Librerías París-Valencia, 1992].
 • Llibre de l'Orde de Cavalleria . Edició de Marina Gustà. Barcelona: Edicions 62, 1980.
 • Llibre de l'orde de cavalleria . Edició d'Albert Soler. Barcelona: Barcino, 1988.

Doctrina pueril (1274-1276)

 • Llibre de Doctrina Pueril compost en llengua llamosina per lo Illuminat Doctor y Martyr invictissim de Christo el B. Ramon Llull mallorqui . Mallorca: Pere Antoni Capó, 1736.
 • Libre de Doctrina pueril . Edició de Mateu Obrador. Barcelona, 1907.
 • Doctrina pueril . Edició de Gret Schib. Barcelona: Barcino, 1972.
 • Doctrina pueril . Edició de Joan Santanach. Palma de Mallorca: Patronat Ramon Llull, 2005.

  Llibre del gentil e dels tres savis (1274-1276)

 • Llibre del gentil e dels tres savis . Edició d'Anthony Bonner. Palma de Mallorca: Patronat Ramon Llull, 1993.

Llibre d'Evast e d'Aloma e de Blaquerna son fill (1276-1283)

 • Blanquerna: qui tracta de sinch estaments de persones. Ab lo Libre de oracions y contemplacions del enteniment en Deu fet per lo matex doctor . Edició de Joan Bonllavi. València: Joan Jofré, 1521. [Facsímil València: Librerías París-Valencia, 1975].
 • Obres de Ramon Llull. Libre de Blanquerna . Edició de Salvador Galmés i Miquel Ferrà. Palma de Mallorca, 1914.
 • Libre de Evast e Blanquerna . Edició de Salvador Galmés, Andreu Caimari i Rosalia Guilleumas. Barcelona: Barcino, 1935-1954. 4 v. [Reedició de 1981].
 • Llibre d'Evast e Blanquerna . Edició de M. J. Gallofré. Barcelona : Edicions 62, 1982.

Llibre d'amic e amat (1276-1283)

 •   Libre de Amich e Amat del B. Mestre Ramon Lull. Text original directament treslladat d'un còdic trecentista . Edició de Mateu Obrador. Palma de Mallorca: Edició Catalunya, 1904.
 • Llibre d'amic e amat. Llibre d'Ave Maria . Edició de Marçal Olivar. Barcelona: Barcino, 1927. [Reimpressió de 1985].
 • Llibre d'amic e amat. Versió moderna . Edició de Ramon Aramon. Barcelona: Barcino, 1935. [Reimpressió de 1966].
 • Llibre d'amic e amat . Edició d'Antoni Oliver. Palma de Mallorca: Moll, 1987.
 • Llibre d'amic i amat . Edició de Ramon Aramon. Barcelona: Edicions 62, 1995.
 • Llibre d'amic i amat . Edició d'Albert Soler. Barcelona: Barcino, 1995.

Llibre de meravelles (1288-1289)

 • Libre apellat Felix de les maraveles del mon, lo qual llibre feu mestre Ramon Lull de Malorques estant en la ciutat de Paris . Edició de Jeroni Rosselló. Barcelona: Llibreria d'Alvar Verdaguer, 1872-1904. 2 v.
 • Libre de meravelles . Edició de Salvador Galmés. Barcelona: Barcino, 1931-1934. 4 v.
 • Llibre de meravelles . Edició de Marina Gustà. Barcelona: Edicions 62, 1980.

Llibre de les bèsties (1288-1289)

 • Llibre de les bèsties . Edició de Mateu Obrador. Barcelona: L'Avenç, 1905.
 • El llibre de les bèsties . Edició de Jordi Rubió i Balaguer. Barcelona: Edicions de la Rosa Vera , 1947.
 • Llibre de les bèsties . Edició de Pere Bohigas. Barcelona : Edicions 62, 1965.
 • Llibre de les bèsties . Edició de Joan Mas. Palma de Mallorca: Institut d'Estudis Baleàrics, 1980.
 • El llibre de les bèsties . Edició de Jordi Rubió i Balaguer i d'Armand Llinarès. Barcelona: Edicions 62, 1985.
 • Llibre de les bèsties . Edició de Joaquim Gonzàlez. Alacant: Aguaclara, 1990.
 • Llibre de les bèsties . Edició d'Albert Soler. Barcelona: Biblioteca Hermes, 1999.
 • Llibre de les bèsties . Edició de Ferran Gadea. Barcelona: Proa, 2002.
 • Llibre de les bèsties . Edició de Lluís Busquets i d'Helena Soler. Barcelona: Laertes, 2002.
 • Llibre de les bèsties . Edició de Ferran Gadea i de Xavier Vernetta. Barcelona: Proa, 2005.
 • Llibre de les bèsties . Edició de Xavier Bonillo. Barcelona: Angle Editorial, 2007. [Adaptació al català modern de Toni Sala].
Bibliografia recopilada per Xavier Bonillo
Ramon Llull
Cercador d’autors
A-B-C-D - E-F-G - H - I
J - K - L - M - N - O - P - Q - R
S-T-U-V-W-X-Y-Z
Traduccions de la literatura catalana
Podeu consultar més pàgines sobre la literatura catalana en traducció a:
Amb el suport de: