Facebook Twitter
Portada > Traduccions de la literatura catalana > - > Ramon Llull > Traduccions de Ramon Llull en antologies i revistes

Traduccions de Ramon Llull en antologies i revistes

Llengües de l'estat espanyol:
Espanyol:
Obras Literarias. Edició de Miquel Batllori i de Miguel Caldentey. Madrid: Biblioteca de Autores Cristianos, 1948. [Edició bilingüe català-castellà de les obres següents: Vita coaetanea, Libro de la Orden de Caballería, Libro de Evast y Blanquerna, Libro de maravillas, Horas de nuestra Señora, Llanto de la Virgen i El desconsuelo]
Antología de Ramón Llull. Edició de Miquel Batllori. Madrid: Dirección General de Relaciones Culturales, 1961. 2 v. [Conté fragments de les obres següents: Vida coetánea (complet), Libro de Evast y Blanquerna, Libro de las bestias (complet) i El desconsuelo (complet), al volum I. Libro de contemplación, Libro de amigo y amado (complet), Libro de santa Maria, Libro de filosofia de amor, Libro de la Doctrina pueril, Libro de la Orden de Caballería (complet), Libro del gentil y de los tres sabios, Arte demostrativa, Arte amativa i Árbol de ciencia al volum II]
Obra Escogida. Edició de Miquel Batllori. Traduccions de Pere Gimferrer. Madrid: Alfaguara, 1981. [Conté les obres següents: Vida coetánea, Libro de maravillas, Desconhort, El desconsuelo, Canto de Ramón i Árbol ejemplifical ]
Altres llengües europees:
Alemany:
Die treulose Füchsin a Ein katalanisches Thierepos. Munic, 1872. [ Llibre de les bèsties en català, ps. 4-41 i Die treulose Füchsin , ps. 42-70]
Das Leben des seligen Raimund Lull, Die Vita coëtanea und ausgewählte Texte zum Leben Lulls aus seinen Werken und Zeitdokumenten. Edició i traduccions d'Erhard-Wolfram Platzeck. Düsseldorf, 1964. [Conté traduccions parcials de: Leben des seligen Raimund Lull, Blanquerna, Buch der Kontemplation in Gott, Die grosse Kunst, Euch Herrin möcht, Jungfrau Maria, Geben (complet); Herr, wahrer Gott und König hehr (complet), Buch der Kreuzfahrt, Un-Mut-Sang, Der Baum des Wissens, Baum des Liebesphilosophie, Raimunds Gesang, Buch über die Tröstung des Einsiedlers i Vita coaetanea (completa en llatí), ps. 33-180]
Ramon Llull, Die Kunst sich in Gott zu verlieben. Edició i traduccions d'Erika Lorenz. Freiburg: Herder, 1985. [Conté fragments entre d'altres dels textos següents: Llibre de contemplació, Llibre del gentil e dels tres savis, Blaquerna, Llibre de meravelles i Arbre de ciència ]
Anglès:
Doctor Illuminatus. A Ramon Llull Reader. Edició i traduccions d'Anthony Bonner i d'Eve Bonner. Princeton: Princeton University Press, 1993. [Conté les traduccions de les obres següents: Contemporary Life, Book of the Gentile and the Three Wise Men (parcial), Book of the Lover and the Beloved, Book of the Beasts i Ars Brevis ]
Selected Works of Ramon Llull (1232-1316) . Edició i traduccions d'Anthony Bonner. Princeton: Princeton University Press, 1985. 2 v. [Volum I: Contemporary Life, Book of the Gentile and the Three Wise Men, Ars demonstrativa i Ars Brevis . Volum II: Felix or the Book of Wonders, Principles of Medicine i Flowers of Love and Flowers of Intelligence]
Francès:
L'Arbre de Philosophie d'Amour, Le Livre de l'Ami et de l'Aimé, et Choix de textes philosophiques et mystiques. Edició i traduccions de Louis Sala-Molins. París: Aubier, 1967. [Conté les obres següents: Vie de Raymond Lulle, Livre de Evast et de Blaquerne (fragments), Le livre du gentil et des trois sages (fragments), Arbre de science (fragments), Livre de contemplation (fragments), Art de contemplation, L'Arbre de philosophie d'amour i Livre de l'ami et de l'aimé]
Anthologie poétique. Edició i traduccions d'Armand Llinarès. París: Cerf, 1998. [Conté les obres següents: A vous, Dame Vierge Sainte Marie; Seigneur vrai Dieu, roi glorieux, Les cent noms de Dieu (fragments), Heures de Notre-Dame, Complainte de la Vierge, La désolation, Chant de Raymond, Médecine du péché (fragments), Proverbes d'enseignement i Le concile (fragments)]
Italià:
Poesia catalana del Medioevo. Antologia, con testi originali a fronte. Edició i traduccions de Giuseppe E. Sansone. Novara: Interlinea Edizioni, 2001. [

A vós, dona verge santa Maria, Cant de Ramon i Medicina de pecat (fragment), ps. 30-38]

Polonès:
Antologia mistyków franciszkańskich. Edició de Salezy Kafel. Traduccions d'Irena Laskowska. Varsòvia: Akademia Teologii Katolickiej, 1986, ps. 251-267. [Volum II dedicat als autors dels segles XIII-XIV amb fragments de les obres següents: Księga o Przyjacielu i o Ukochanym (Llibre d'amic e amat), Pieśń Rajmunda (Cant de Ramon), Feliks albo Księga o cudach (Llibre de meravelles), Księga tysiąca przysłów (Mil proverbis), Blanquerna, Księga kontemplacji (Llibre de contemplació), Ksiega o Matce Bozej (Llibre de santa Maria), Desconhort i Drzewo filozofii miłości (Arbre de filosofia d'amor)]
Rus:
Libre d'amic e amat; Libre de l'orde de cavalleria; Libre de les bèsties; Cant de Ramon. Edició i traducció de Vsévolod Bagnó. Sant Petersburg: Nauka, 1997. [Títols en rus: Kniga o liúbiasxem i vozliúblennom, Kniga o rítsarskom órdene, Kniga o jivótnikh i Pesn Ramona]
Llengües de la resta del món:
Hindi:
Ramon Llull (s. XIII-XIV). Místic, filòsof, literat (una selecció de textos). Edició de Ramon Bassa i Martin. Traduccions de Prabhati Nautiyal i Anil Dhingra. Nova Delhi: Orifany, 2004. [Conté fragments de les obres següents: Llibre de contemplació, Llibre del gentil e dels tres savis, Blaquerna, Arbre de ciència, Cant de Ramon, Mil proverbis i Ars brevis ]
Bibliografia recopilada per Xavier Bonillo
Ramon Llull
Cercador d’autors
A-B-C-D - E-F-G - H - I
J - K - L - M - N - O - P - Q - R
S-T-U-V-W-X-Y-Z
Traduccions de la literatura catalana
Podeu consultar més pàgines sobre la literatura catalana en traducció a:
Amb el suport de: