Facebook Twitter
Portada > Traduccions de la literatura catalana > - > Ramon Llull > Obra editada en antologies i revistes de Ramon Llull

Obra original en antologies i revistes de Ramon Llull

Obres selectes de Ramon Llull (1232-1316). Edició d'Anthony Bonner. Palma de Mallorca: Moll, 1989. 2 v. [Volum I: Vida coetània, Llibre del gentil e dels tres savis, Art demostrativa i Art breu . Volum II: Llibre de meravelles, Començaments de medicina i Flors d'amors e flors d'intel·ligència]
Obras rimadas de Ramon Llull . Edició de Jeroni Rosselló. Mallorca: Pere Josep Gelabert, 1859. [Edita els poemes següents: Plant de nostra dona santa Maria, Hores de nostra dona, Lo pecat d'Adam; A vós, dona verge santa Maria; Sényer ver Déus, rei gloriós; Cent noms de Déu, Desconhort, Cant de Ramon, Dictat de Ramon, Aplicació de l'Art general, Medicina de pecat i Del concili ]
Obras de Ramón Lull. Edició de Jeroni Rosselló. Palma de Mallorca, 1901-1903. 3 v. [Volum I (1901): Llibre del gentil e dels tres savis , Llibre d'intenció i Mil proverbis . Volum II (1901): Arbre de filosofia d'amor, Oracions de Ramon, Llibre de Déu, Llibre de coneixença de Déu i Llibre de l'és de Déu . Volum III (1903): Llibre de meravelles ]
Poesies. Edició de Ramon d'Alòs-Moner. Barcelona: Barcino, 1925. [Segona edició de 1928. Edita els poemes següents: A vós, dona verge santa Maria; Sényer ver Déus, rei gloriós; Cant de Ramon, Cent noms de Déu (fragment), Medicina de pecat (fragment), Plant de nostra dona santa Maria, Desconhort i Del concili ]
Obres essencials. Edició de Joaquim Carreras i Artau, de Miquel Batllori, de Tomàs Carreras i Artau i de Jordi Rubió i Balaguer. Barcelona: Selecta, 1957-1960. 2 v. [Volum I: Vida coetània, Llibre d'Evast e Blaquerna, Llibre de meravelles, Llibre de l'orde de cavalleria, Arbre de ciència, Llibre del gentil e dels tres savis, Llibre de santa Maria, Mil proverbis, Cent noms de Déu (fragments), Hores de nostra dona (fragments), Plant de nostra dona santa Maria, Cant de Ramon, Medicina de pecat, Desconhort i Del concili . Volum II: Arbre de filosofia d'amor, Llibre de contemplació i Del naixement de Jesús infant ]
Poesies . Edició de Josep Romeu i Figueras. Barcelona: Selecta, 1958. [Reedició a Barcelona: Enciclopèdia Catalana, 1988. S'editen els poemes següents: A vós, dona verge santa Maria; Sényer ver Déus, rei gloriós; Cent noms de Déu (fragments), Hores de nostra dona, Plant de nostra dona santa Maria, Arbre exemplifical (fragments), Cant de Ramon, Medicina de pecat, Desconhort i Del concili ]
Bibliografia recopilada per Xavier Bonillo
Ramon Llull
Cercador d’autors
A-B-C-D - E-F-G - H - I
J - K - L - M - N - O - P - Q - R
S-T-U-V-W-X-Y-Z
Traduccions de la literatura catalana
Podeu consultar més pàgines sobre la literatura catalana en traducció a:
Amb el suport de: