Facebook Twitter
Portada > Traduccions de la literatura catalana > classics-medievals > Anònim Curial e Güelfa > Obra editada en antologies i revistes de Anònim Curial e Güelfa

Obra original en antologies i revistes de Anònim Curial e Güelfa

Curial e Güelfa: tres històries d'amor. Barcelona: Edicions 62, 1984. [Edició de Glòria Casals i de Llorenç Soldevila]
Curial e Güelfa. Barcelona: Laertes, 1989. [Edició de Jordi Tiñena]
Curial e Güelfa. Barcelona: Teide, 1993. [Edició de Jaume Torró. Amb adaptació al català modern i text medieval acarat]
Curial e Güelfa. Alzira: Bromera, 1993. [Edició de Salvador Vendrell]
Curial e Güelfa. Barcelona: Hermes, 2002. [Edició de Jaume Torró]
Curial e Güelfa. Una tria. Barcelona: Proa, 2002. [Edició de Josep Camps]
Bibliografia recopilada per Xavier Bonillo Hoyos
Cercador d’autors
A-B-C-D - E-F-G - H - I
J - K - L - M - N - O - P - Q - R
S-T-U-V-W-X-Y-Z
Traduccions de la literatura catalana
Podeu consultar més pàgines sobre la literatura catalana en traducció a:
Clàssics medievals
Amb el suport de: