Facebook Twitter
Portada > Literatura universal en catalán > Anglès > William Shakespeare > Ressenyes sobre William Shakespeare

Palau i Fabre sobre Shakespeare

por Josep Palau i Fabre

«La principal qualitat de les traduccions de Shakespeare per Josep Maria de Sagarra, i el que les fa gairebé insuperables a casa nostra, és la plasticitat del llenguatge. El teatre és un art eminentment plàstic, en el qual àdhuc la paraula ha d'esdeve­nir un element plàstic: la paraula en el teatre ha de poder ser ‘vista', gairebé tant com oïda, ha de tenir volum i color i, si és possible, aquella qualitat que acompanya el volum, que és el tacte; la paraula ha d'esdevenir tangible. La traducció d'u­na obra teatral pot ser correctíssima i, amb tot, no ser gens teatral».

Josep Palau i Fabre, «Shakespeare en català», a El mirall embruixat. Palma de Mallorca: Editorial Moll, 1962, p.38-39.


«Sagarra té sempre present aquesta dimensió plàstica de la paraula, que és per a ell una deu natural, però que en el moment de manipular el llenguatge de Shakespeare esdevindrà el seu principal aliat. Per això, els passatges que ens semblen més reeixits de la seva vasta empresa són aquells en els quals pot fer ús, i gairebé abús, d'aquestes qualitats; els moments de grapa, els moments gruixuts, els moments en els quals necessita trobar paraules denses i pastoses com el fang per a encastar-les a la cara del públic».

«Consideracions sobre el Shakespeare de Josep Maria de Sagarra». Estudios escénicos. Cuadernos de investigación teatral , 17, juliol de 1973, p.66-67.
William Shakespeare
Fragments
Al vostre gust
Marià Manent | Salvador Oliva
El rei Lear
Joan Sellent
Hamlet
Salvador Oliva | Joan Sellent
Juli Cèsar
Josep M. de Sagarra | Salvador Oliva
La tempestat
Josep M. de Sagarra | Miquel Desclot
La tragèdia de Macbeth
Miquel Desclot
Otel.lo
Josep M. de Sagarra
Ricard III
Josep M. de Sagarra
Romeu i Julieta
Miquel Desclot | Salvador Oliva
Sonet CXXX
Magí Morera i Galícia | Carme Montoriol Puig
Un somni de nit de Sant Joan
Josep M. de Sagarra
Ressenyes
El «meu» Shakespeare
por Txema Martínez
Palau i Fabre sobre Shakespeare
por Josep Palau i Fabre
Traduir Shakespeare
por Joan Sellent
Bibliografia
Buscador de autores
A-B-C-D - E-F-G - H - I
J - K - L - M - N - O - P - Q - R
S-T-U-V-W-X-Y-Z
Literatura universal en catalán
Pueden consultar máss páginas sobre la literatura universal en catalán en:
Con el soporte de: