Facebook Twitter

Traduccions al català de Italo Svevo

  • SVEVO, La consciència de Zeno, Traducció de Carme Arenas i Elisabetta Sarmati, Barcelona: La Magrana, 1985.
  • SVEVO, Italo, Una vida, Traducció de Rolando del Guerra i Dorotea Casas, Barcelona: Edicions 62, 1986.
  • SVEVO, Senilitat, Traducció de Jordi Domènech, Barcelona: Proa, 1987.
Italo Svevo
Fragments
La consciència de Zeno
Carme Arenas i Elisabetta Sarmati
Senilitat
Jordi Domènech
Una vida
Rolando del Guerra i Dorotea Casas
Bibliografia
Search for authors
A-B-C-D - E-F-G - H - I
J - K - L - M - N - O - P - Q - R
S-T-U-V-W-X-Y-Z
Universal literature in catalanuniversal en català
Podeu consultar més pàgines sobre la literatura universal en català a:
With the support of: