Facebook Twitter
Cover > Universal literature in catalan > Elizabeth Barrett Browning

Traduccions al català de Elizabeth Barrett Browning

  • Sonets del portugués [Sonnets from the portuguese]. Traducció de Dolors Udina. Vic: Eumo Editorial, 2006.
Elizabeth Barrett Browning
Search for authors
A-B-C-D - E-F-G - H - I
J - K - L - M - N - O - P - Q - R
S-T-U-V-W-X-Y-Z
Universal literature in catalanuniversal en català
Podeu consultar més pàgines sobre la literatura universal en català a:
With the support of: