Facebook Twitter

Traduccions al català de António Vieira

  • Sermons. Selecció, traducció i notes de Gabriel Sampol. Introducció de Lluïsa Trias i Folch. Barcelona: Proa, 1994.
Search for authors
A-B-C-D - E-F-G - H - I
J - K - L - M - N - O - P - Q - R
S-T-U-V-W-X-Y-Z
Universal literature in catalanuniversal en català
Podeu consultar més pàgines sobre la literatura universal en català a:
With the support of: